Referat fra 3. mai 2000 – Dataoverføring v/LB7EB Håkon Bryni

Det var 26 medlemmer tilstede.

Håkon var litt forsinket så i mellomtiden var det diverse informasjon til medlemmene.

LC1LAT, Gaute informerte om at GPS blir mer presis med ca. 10m nøyaktighet eller bedre.

LA3RC, Erik viste med konkrete eksempler at lesere av ”Amatør Radio” antas å ha en forkunnskap som innbefatter en rekke forkortelser og opplagte valg av tekniske løsninger. Mange er nok ikke så oppdaterte og kan nok ha et behov for å lufte dette i plenum. Han foreslo derfor at vi reetablerer ”teknisk hjørne”. Ikke noe spørsmål er for dumt.

Formann LA9JHA, Jeanette syns dette var et godt forslag som vi prøver fra høsten av.

LA7UCA, Rune oppfordret flere av medlemmene til å delta i sambandsoppdrag i forbindelse med Holmenkollstafetten som går søndag 14. mai. 00. Ta kontakt med Rune hvis du har lyst!

Jeanette informerte medlemmene om LA3JHA, Sverres bortgang.

Håkon Bryhni kom og foredraget ble igangsatt ca. 19:50. Han benyttet tavla flittig og fortalte mye interessant om IP v.6 som er internettprotokollen de bruker i ”Internett 2”(basert på fiberoptikk) og IEEE802.11 som er en standard som kombinerer tale og data. Det forskes på å forbedre denne standarden.

Det hele hadde begynt som et amatørprosjekt da LB7EB og LC1MAT pustet liv i LA1AD igjen. De lagde et slags amatør-internett basert på Linus plattform med 9600-modem, AX25 og IP v.6. Tanken var at man skulle kunne bruke ”hyllevarer og ordinært PC-utstyr til overføringer via lufta. Prosjektet ble etter hvert reelt og en rekke høyskoler og universiteter er i dag med. Professor Stein Gjessing leder prosjektet. og at det var opprettet en egen avdeling ved Institutt for informatikk på Blindern som jobber med utvikling og forbedringer. Vi fikk også høre om 6-bone og overføringshastigheter opp til 11 Mbit/s. Systemet er for øvrig basert på spredt spektrum og hoppekoding og er et lukket forskningsnett(WEMAN). Teknologien er også allerede på det kommersielle markedet, men er relativt dyrt. Håkon ga videre en innføring i hvordan nettet er bygd opp i Oslo-området og kunne fortelle at tilsvarende var bygd opp i Trodheim (”Trondløs”).

Han fortalte videre om et system som var satt opp i Alta til bruk i forbindelse med hjemmehjelpordningen med mobil relestasjon montert på hengerfeste og ”Home-agent” som til enhver tid holdt orden på hvor en mobil enhet var.

Håkon informerte også om at han var ansatt på Blindern som 1. amm. ved Inst for informatikk og at han var ansvarlig for Internett 2. Videre opplyste han om det firma han ledet som heter ACTECH. Hvis du ønsker mer informasjon om disse spennende temaene kan du gå på følgende adresser: www.actech.no og www.ifi.uio.no/~mmcl.

Referenten tar forbehold om evt. feil og mangler da dette var relativt ukjent og tungt stoff.

73 de LA4XT, Ragnar