Oslo-gruppen Gratulerer LA4LN Tom og LA8XM Trond

Under festmiddagen i forbindelse med Norsk Hammeeting 2010 ble LA4LN Tom slått til KOMMANDØR i Den Gyldne Nøkkels Orden. Ved samme anledning ble LA8XM Trond slått til ridder

Det ble avholdt ordenspromosjon under festmiddagen i forbindelse med årets Norsk Hammeeting i Letohallen på Gardermoen.

Oslo-gruppemedlemmene LA4LN Tom ble slått til kommandør, og LA8XM Trond ble slått til ridder. LA6OP Sindre ble også slått til ridder.

09042010 4ln komLA4LN Tom V. Segalstad ble tildelt denne utmerkelsen for sitt mangeårige arbeid for radioamatørsaken. I hans devise ble blandt annet nevnt hans innsats som manager gjennom flere ti-år.

LA4LN har også vært President i NRRL.

Hans utrettelige innsats som redaktør av DX-nytt ble nevnt, samt også hans innsats som kunnskapsspreder gjennen en lang rekke foredrag på Ham-meetinger og gruppemøter.

At Tom også er en habil DX-er og aktiv på de fleste bånd og modes var også med.

LA4LN er medlem i Oslo-gruppen og har stilt opp på en rekke medlemsmøter med interessante og lærerike foredrag opp igjennom årene.
Tom er også trofast bidragsyder til Oslo-gruppen gjennom at vi hver mandag får en rykende fersk utgave av DX-nytt.

Oslo-gruppen gratulerer !

09042010 8xm ridder

LA8XM Trond Olsen ble slått til ridder ved samme anledning.

I devisen til LA8XM trekker Ordensrådet bl.a. fram Trond’s store innsats gjennom mange år i DX-miljøet. Trond er idag President i LA DX group.

Trond sitt store engasjement for radioamatørsaken som tjenestemann i Statens Teleforvaltning og senere Post og Teletilsynet ble også trukket fram.

Oslo-gruppen gratulerer !