Onsdag 24. februar 2016 var det generalforsamling i Oslogruppen

Møtet startet kl. 19:30 presis, og møtet ble ledet av formannen LA4GF FrodeDet var 23 medlemmer tilstede hvorav 22 var stemmeberettigede ihht. gruppens lover.
Referentene vil skrive et fullstendig referat som blir trykket og sendt til medlemmene i neste utgave av QST-Oslo.

Det var naturlig nok endel kommentarer og tilføyelser til enkeltpunktene i årsberetningen og til regnskapet- men ingen store saker – detaljer følger som nevnt i det offisielle referatet.

Årsberetning og regnskap, samt budsjett ble godkjent ved akklamasjon.

Vi gratulerer LA4GF som ble gjenvalgt som formann for 1 år, kasserer LA3PK for 2 år, styremedlem LB1LG Ronny for 2 år, samt varamenn LA6CSA Pål og LB1JG Arnfinn for 1 år.

Alle valgt ved akklamasjon.

Sittende styremedlemmer som ikke var på valg i år er:
Viseformann LA1KP Øivind, Sekretær LB7ZG Bjørn og styremedlem LA8FTA Bil