Referat fra medlemsmøte onsdag 08. juni 2016 – Hva er egentlig piratkopiering?

Møtet ble åpnet av formannen Frode, LA4GF.

Innledningsvis minnet vi Oslogruppens mangeårige trofaste medlem Carsten, LA3YA som gikk silent key 3. juni i en alder av 92 år. Etter frigjøringen ble han beordret til DKT i Trondheim for å drifts sette en militær radiostasjon, og han ble første vaktsjef på stasjonen. I 1946 fikk han kallesignalet LA3YA. Etter videre teknisk utdannelse ble han tilsatt som driftssjef for «Norges Varemesse» på Sjølyst og senere for ”Inforama” i Bærum. Når inventar skulle skiftes ut fikk Oslogruppen førstevalg til å overta dette. Etter Carsten’s helse begrenset mulighetene til å være aktiv som radioamatør donerte han utstyret sitt til Oslogruppens sambandsgruppe.

Deretter ble det informert om Oslogruppens nye sambands repeater som er overdratt fra Politietaten og bygget om av LA9CKA Tom Rune i Sandefjord. Repeateren er av merket «Tait» og har en uteffekt på 25W. Vårt eksemplar kommer fra en installasjon i Telemark og ble skiftet ut etter at nødnettet ble satt i drift. Den nye repeateren har profesjonelle spesifikasjoner som bør passe godt inn i det krevende støymiljøet på Tryvann. Repeater gruppen regner med å drifts sette «Tait» repeateren medio juni. Nåværende «Fusion» repeater er nylig oppgradert med ny firmware, og vil senere bli flyttet til Grefsenkollen.

08062016 EspenJutte

Kveldens foredragsholder var Espen Jytte som er doktorgradsstipendiat ved BI.

Temaet var piratkopiering.
Espen har tidligere jobbet som programmerer og markedsanalytiker. Piratkopiering er å bryte en annens åndsverk og det har vært vanskelig å stoppe.
Tidligere var problemet ikke stå stort ettersom overføringshastighetene var lave, datakraften begrenset og diskkapasitetene små. Mye av piratkopieringen gjøres av yngre folk med lav kjøpekraft. Brukerne er etter hvert blitt flinkere til å skjule piratkopieringen ved å lagre dataene på flere disker. Senere er det også blitt introdusert kreative smart løsninger der det er vanskelig å identifisere brukeren. En av grunnene til at piratkopiering stadig florerer er at rettighetshaverne ikke har vært flinke nok til å beskytte seg. I enkelte tilfeller har det også vært enklere/raskere å piratkopiere enn å kjøpe softwaren på nett. I Sverige er det noen dommer, men få store saker i Norge. Tidligere var piratkopieringen av programmer som Microsoft Office svært utbredt, men omfanget har gått ned etter at softwaren nå leies ut på månedsbasis. I tillegg ligger nå en del software kryptert, noe som ytterligere vanskeliggjør slikpirat kopiering. Introduksjonen av «Spotify» og «Netflix» har også redusert problemet.
I tillegg til det legale aspektet er det også en teknisk risiko ved piratkopiering, ettersom slik kopiering kan være beheftet med virus.

Stor takk til Espen som tok tid til å besøke oss for å belyse dette viktige emnet.

Jan LA3PK