Inntrykk fra medlemsmøte Onsdag 23. september 2009 – Utopia 2009 v/ LA9SIA Einar Andreas

23092009 9sia Utopia 1smlVi hadde besøk av LA9SIA som fortalte og viste bilder fra Utopia 2009 generelt og sambandsopplegget spesielt.
Denne Onsdagen skulle vi få høre om Utopia 2009, og radioamatøraktivitetene rundt denne leiren.
Formannen LB9GE ønsket Einar Andreas behørig velkommen, og ga så ordet til kveldens foredragsholder.

Utopia er navnet på Norges speiderforbund sin landsleir 2009, og leiren ble i år etablert i Romsdalen et lite stykke ovenfor Åndalsnes.9sia Utopia 1LA9SIA hadde forberedt en fin presentasjon hvor vi fikk et godt inntrykk av de mange aktiviteten en slik landsleir tilbyr deltagerne.

Leiren samlet 8500 deltagere fra over 20 nasjoner.

Radioamatøraktiviteten i forbindelse med leieren er todelt, hvor den ene delen inngår i leirens aktivitetstilbud ovenfor deltagerne, og hvor disse får demonstrert amatør-radio i praksis, inkl anledning til å prøve seg på lufta. I tillegg var også Radio Orientering innlagt som egen aktivitet. Totalt var det ca. 850 personer innom amatør-radio aktivitetene. Altså en svært god markedsføring av vår felles hobby. LA9SIA kunne da også fortelle at noen var innom flere ganger. Forhåpentlig blir det nye radioamatører av disse etterhvert. Gnisten ble ihvertfall tent.

Den andre delen av radioamatøraktiviten i forbindelse med leiren var sikkerhets-sambandet i forbindelse med de mange turene (haiker) speiderne legger ut på iløpet av leiruken.

26 radioamatører stilte opp og sørget for effektivt og godt samband. LA9SIA og Co hadde utarbeidet en svært omfattende sambandsplan som i tillegg til amatørradioutstyr også inkluderte et betydelig antall innleide bærbare UHF radioer for kortholds-samband.

Radioamatørene etaberte flere X-band repeaterer for dekke de forskjellige fjellområdene ( og her er det veldig høye og bratte fjell ). Tidligere gjennomførte dekningsprøver hadde vist hvor repeatere skulle stå, og hvor man kunne forvente å få samband på direkten. Interessant var det å høre om hvordan fjellsidene rundt om i terrenget ga massevis av reflekser og derved også tett og godt sambandsdekning på UHF der dette i et flatere Østlandsterreng hadde vært en umulighet.
9sia Utopia 2

Takk til Einar Andreas for et interessant innblikk hvilket stort sambandsopplegg som kreves for å ivareta sikkerheten når så mange barn og unge samles og skal på tur og om hvordan dette ble løst på en utmerket måte med radioamatører i de sentrale posisjonene !

Tekst og bilder: la1kp