Inntrykk fra medlemsmøte Onsdag 02. mai 2012 – Telenors satelitter v/ LA3PK Jan

02052012 satellite smlLA3PK Jan holdt foredraget -Med QTH 36.000 km over bakken og -270 grader uteteperatur- Et foredrag om Telenors kommersielle satelitter denne Onsdagen.

Med QTH 36.000 km over bakken og -270 grader utetemperatur v / LA3PK Jan


Oslo-gruppens viseformann LA4GF Frode ønsket de tilsdedeværende medlemmene velkommen og startet med å etterlyse en Web-master som kan påta seg å bidra med å lage nye WEB sider for Oslo-gruppens. Bakgrunnen for dette er at den løsningen gruppen idag benytter ikke lenger vedlikeholdes og vidreutvikles av leverandøren og at vi derfor må finne en plattform for våre WEB sider.
Ta kontakt med en i styret eller WEB-redaktøren LA1KP hvis du kan bidra.

Styret spurte også om det var stemning blandt medlemmene for en utflukt før sommeren. Dette var det det interesse for ogstyret vil jobbe videre med et par alternativer. Mer informasjon om dette vil følge når detaljer foreligger.

02052012 la3pk sat1Ordet ble deretter gitt til kveldens foredragholder LA3PK Jan.

Jan arbeider til daglig som økonom i Telenor Sattelite services, og tok for seg Telenor’s satsing på satelitt-tjenester, en virksomhet som idag har 180 ansatte og omsetter for ca. 1 milliard kroner. Mesteparten av trafikken over satelittene er formidling av TV program og noe telekommunikasjon. Nittedal jordstasjon er et viktig knutepunkt for formidlingen av TV programmene.

Telenor’s første satelitt het opprinnelig Pegasus, ble kjøpt “brukt” og omdøpt til Thor 1.

Jan tok oss gjennom utviklingen av de forskjellige satelittene fra altså Thor 1 til den nyeste satsingen som heter Thor 7 og som etter planen skal skytes opp i 2014.

 

LA1KP

 

02052012 3pk sat2

 

02052012 3pk sat3

.