Referat fra medlemsmøte Onsdag 27. august 2008 – Modellering av antenner v/ LA4QE Kjell

27082008 EZNEC smlDet første medlemsmøtet for sesongen.
På programmet stod antenneforedrag ved Kjell LA4QE.

Gruppens viseformann LA1KP Øivind ønsket velkommen til dette første ordinære medlemsmøtet i høstsesongen 2008, som samlet mer enn 30 medlemmer.

270808mote 4QE

Øivind kunne fortelle at styret er i full gang med planleggingen av høstens aktiviteter og oppfordret medlemmene til å følge med på gruppens WEB sider for oppdatert informasjon om møteprogram og andre aktiviteter.

Det vil bli sendt ut rundskriv iløpet av et par uker, hvor det meste av høstens program vil bli annonsert.
Oslogruppen planlegger å delta i årets field day arrangement og vi har fått tillatelse til å opprette stasjonen på området til Trollvannsstua, rett nedenfor Grefsenkollen. Mer informasjon og planlegging umiddelbart etter kveldens foredrag. Følg også med på gruppens hjemmeside for oppdatert informasjon om Field day arrangementet.

Denne Onsdagen hadde vi vært så heldige å få LA4QE Kjell til å holde foredrag om modellering av antenner ved hjelp av dataprogram.

Kjell besitter dyptgående teoretiske antennekunnskaper kombinert med praktiske kunnskaper ervervet både gjennom yrke og som eksperimenterende radioamatør.

EZNECKjell tok for seg EZNEC programmet spesielt, og gikk gjennom de forskjellige parametre som skal settes for å kunne modellere antenner i programmet. Eksempler som ga støtet til mange spørsmål og noen aHa opplevelser hos flere av tilhørerene.

Mot slutten av kvelden fortalte og viste Kjell også litt om programmer for bølgeutbredelse.
Et interessant foredrag av en ekte fagmann !

Etter foredraget orienterte formannen LB9GE Trond litt om det kommende Field Day arrangementet.

LA1KP