Referat fra medlemsmøte Onsdag 18. mars 2015

Flere tema stod på programmet denne Onsdagen

Møtet ble åpnet av viseformannen Øivind LA1KP, og 3 forskjellige temaer var oppe til behandling.

Oslogruppens repeatere.
Som følge av sambandsoppdrag i Holmenkollen ble oppmonteringen av den nye Fusion repeateren utsatt til mandag 23. mars. Ettersom Yaesu’s cash back betingelse utløper 31. mars, er det viktig at ytterligere utsettelser ikke finner sted, påskeferien hensyntatt.

Merk at det nå blir påkrevet med subtone, frekvens 110,9 khz
D-star X-bånd repeateren må flyttes fra Marienlyst, ettersom LA1SN går av med pensjon, og ikke lenger vil ha mulighet til å følge den opp. Den analoge repeateren på Nesodden (LA6OR) tas ned og X-bånd repeateren flyttes hit. Det kan på et senere tidspunkt være aktuelt å sette opp en analog repeater i Oslo sentrum for å sikre god dekning her.

Sambandsoppdrag i Holmenkollen 14-16 mars v/LA4PGA Trond
18032015 samba
Det stilles nå strenge krav til både helse og sikkerhet. Fagpersonell leies inn både fra Røde kors og NRRL. 11 radioamatører var aktive i Holmenkollen, for samband, loggføring og andre oppgaver. Et ikke planlagt turrenn til Ullevålseter ble avviklet fredag kveld. 

18032015 sambbSambandet i Holmenkollen:

· Tracking

· 2 analoge sambandsnett (lukkede nett)

· Helse KO (lokal AMK sentral) Koordinere helseressurser, dokumentere hendelser med web basert logg, vikariere ved mottak av alarmtelefoner.

· Nødsamband

· Internsamband 70 cm og LA6OR

· Bud, transport og vikartjenester.

 

 

 

 

Hva skjer videre i 2015:
· Beredskap for politiet og redningstjenesten.
· Møte med politiet i Follo
· Beredskapsøvelser i Oslo samt Asker og Bærum
· Raumerittet, Romerike
· The Challange, hundesportarrangement
· Oslo Maraton
· TV-aksjonen, som er et arrangement i NRRL regi.

Forslag til NRRL sin generalforsamling 2015 v/LA3PK Jan
To forslag med samme budskap, nemlig at NRRL sin medlemsliste vises på NRRL web.

Forutsetning er at den enkelte logger seg inn som medlem for å få tilgang til listen. Det bør gis reservasjonsmulighet. Oslogruppens medlemmer stiller seg positive til forslaget. Lovendringsforslag der navnet endres fra Norsk Radio Relæ Liga, til Norsk Radioamatør Liga, forkortet NRRL. Forslaget begrunnes med at relæ ikke lenger er relevant.

Oslogruppens medlemmer mener at navnet er godt innarbeidet og at relæ begrepet fremdeles er aktuelt i forbindelse med repeater oppkoblingene.

-3pk

Oslogruppen holder deg oppdatert i tiden !