Osloring på 80m i sommer ?

Formannen LA5FRA melder

4o log SmlI tråd med LA7UPA sitt initiativ til en påskering på 80M så tar vi opp denne ideen også i sommerform.

Gruppen oppfordrer de som er QRV på HF 80M om å komme på 3715 +/- QRM hver dag kl. 10.00 norsk sommertid.

Søndager så blir dette forskjøvet til etter QST LA.

LA5FRA Paul