Referat fra medlemsmøte Onsdag 12. mai 2010 – Støy del 2 v/ LA4QE Kjell

LA4QE Kjell holdt andre del av sitt foredrag om støy denne Onsdagen.
Det var relativt godt frammøte denne Onsdagen, til tross for at mange nok hadde startet på på en svært oval weekend denne ettermiddagen.

12052010 4qe 1LA4QE Kjell holdt del 2 av sitt foredrag om støy, denne gangen spesielt med tanke på den støyen vi som radioamatører kan forårsake hos andre.

Han kom inn på mange gode poenger, og illustrerte feller vi kan gå i, bl.a. med tanke på jording. Han viste oss også hvordan vi kan begrense støyen med å dempe effekten osv. Han viste også hvordan vi skal gå frem for å identifisere støykilden hos naboen.

Det ble også tatt opp hvordan man bør gå frem for å få ordnet i støyproblemer med naboene, enten det er de eller du som forårsaker støyen. Et av de poengene jeg vil trekke frem er at vi som radioamatører ikke skal ”slå” lisenskortet i bordet og si at vi har rett til å sende uansett. Dialog er det eneste fornuftige man gjøre i slike situasjoner.

Skulle det derimot ikke hjelpe med dialog, er EMC komiteen i NRRL, hvor LA6OI Arne, LA4QE Kjell og LA2RR Ole sitter, det rette stedet å henvende seg.
Hvis de ikke får løst saken, så henviser de den eventuelt videre til Post- og teletilsynet. Send en mail til kontoret (nrrl@nrrl.no) hvis du skulle være i en slik situasjon.
12052010 4qe 2

Tekst / Foto: LA5FRA Paul