Referat fra medlemsmøte Onsdag 08. jan 2003 – IARU region 1 konferansen v/LA2RR

IARU region 1 og San Marino konferansen v/ LA2RR Ole

Formannen LA1KP åpnet møtet og ønsket de tilstedeværende et riktig godt nytt år, videre ønsket han spesielt velkommen til kveldens foredragsholder LA2RR Ole som nå er valgt til formann for eksekutiv komiteen i IARU Reg. 1.

Det var svært godt frammøte på årets første møte. Et møte som fikk en litt spesiell start uten kaffe siden hovedsikring på den ene fasen gikk og vi ikke hadde reserve. -6WW dro avgårde for å kjøpe nye, men innen han var tilbake hadde -7YI klart å få tak i en 50 Amp sikring på Linderudkollen sportsstue. Takk til begge for innsatsen.

Ole LA2RR startet sitt foredrag med å fortelle litt om IARU’s oppbygging, og om de sakene som IARU arbeider med. Ole fortalte også litt om hvilke land som hører inn under IARU reg. 1 , som omfatter vesentlig flere land enn de Europeiske, bl.a. Afrika, Baltikum, Russland og Arabiske land.

Interessant var det også å se en oversikt over hvor mange (få) medlemmer de forskjellige lands amatør-radio organisasjoner har. IARU
Reg.1 sitt arbeide finansieres gjennom at hver medlemsorganisasjon betaler et årlig beløp pr. medlem (Størrelsesorden 10 kr.) til IARU reg. 1.
Oversikten som gjennomgående viser synkende medlemstall – betyr derfor at IARU etterhvert vil kunne få problemer med å finansiere det svært viktige arbeide som kontinuerlig utføres for å sikre at vi som radioamatører fortsatt kan utøve vår hobby.

Det legges ned enormt mye frivillig arbeid i IARU sammenheng, men vi kan ikke forvente at de valgte representantene skal benytte private midler for reise og opphold i forbindelse med konferanser og møter. Det er en kjensgjerning at antall internasjonale møter radioamatørene må være representert i for å bli hørt øker.

Ole gikk deretter gjennom hvordan San Marino konferansen ble gjennomført og redegjorde for bakgrunn og konklusjoner for de sakene som ble debattert og vedtatt som anbefalinger fra IARU’s side.

De mange spørsmålene til Ole viser at det arbeidet som utføres av våre internasjonale organisasjoner arbeid, er et område det er en gryende forståelse for, og som vi radioamatører må ta på alvor for å kunne beholde våre frekvensbånd og rettigheter forøvrig i et langsiktig perspektiv.

Takk til LA2RR Ole for et informativt innblikk i radioamatørenes internasjonale arbeide.

LA1KP Øivind