Referat fra medlemsmøte Onsdag 04. sept. 2013 – Landsdekkende nødnett for FORF v/ Lars Otto Laukvik

04092013 DNK 1KPsmlPå programmet stod: Landsdekkende nødnett for FORF v/Lars – Otto Laukvik, direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)

Møtet ble åpnet av viseformann Frode (-4GF) som ga ordet til Lars-Otto Laukvik, kveldens foredragsholder.
Lars-Otto takket for invitasjonen og påpekte at han har god innsikt i radioamatørenes virksomhet ikke minst gjennom sitt engasjement i Røde Kors der han treffer flere amatører.

Hva i all verden er Nødnett?

1000 nordmenn ble høsten 2012 spurt om Nødnett:

· 53 % visste ikke hva Nødnett er
· 20 % visste at Nødnett skal bli nødetatenes radionett
· 20 % trodde Nødnett er nødnumrene 110, 112 og 113
· 50 % mente brukerne er misfornøyd med Nødnett, mens 15 % mente brukerne er fornøyd
· 86 % mente det er en viktig og riktig samfunnsmessig investering

Nødnettet knytter sammen Helse, politi, brann og frivillige organisasjoner (FORF). Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. Nødnett skal bygges ut og tas i bruk i hele landet innen utgangen av 2015. Samfunnet skal få mest mulig nytte av investeringen i Nødnett og tilhørende kompetanse.

Ved prosjektstart viste NRRL ingen interesse for Nødnett og NRRL ble hverken tildelt terminaler (radioer) eller midler. Situasjonen har endret seg, og NRRL er kommet «inn i varmen». Departementet har nå bevilget midler til NRRL som får tildelt et antall terminaler omkring juletider 2013.

Nødsambandsprosjektet har en kostnadsramme på 6 milliarder kroner, inklusive 2100 basestasjoner og 50.000 terminaler. Det bygges nå 3 nye basestasjoner per dag. Om sommeren konsentrerer man seg om toppene, mens utbygging gjennom tunellene foregår vesentlig om vinteren.

All kommunikasjon er kryptert, samt en egen løsning for politiet. Etter hvert vil de norske terminalene også kunne brukes i utlandet gjennom er «roaming løsning» tilsvarende mobilnettet.

Innendørsdekning
Økt signalstyrke i byer og tettsteder Full innendørs dekning er ikke mulig å oppnå.
Nødnett er ikke spesifisert for røykdykking – det ville krevd ubegrenset innendørsdekning,

Enkelte bygg skal ha innendørsdekning:

· AMK-sentraler
· Legevaktsentraler
· politistasjoner
· brannstasjoner
· 110-sentraler

Vegtunneler

Nødnettdekning etableres som en del av utbyggingen når:
· tunnelen har analogt nødsamband eller tunnelen er over 500 meter lang og flere enn 5000 kjøretøy passerer per døgn per år (pr. desember 2006)
· andre tunneler etter avtale med tunnel eier/ Statens vegvesen

Nye tunneler > 500 m skal i følge Statens vegvesen etableres med Nødnett
· Over 100 ekstra tunneler er så langt bestilt med dekning

Jernbanetunneler

· 12 jernbanetunneler er utbygd i fase 0
· Jernbanetunneler er ikke tatt inn i nødnettutbyggingen for byggetrinn 2
· Jernbanetunneler har GSM-R
· Jernbaneverket vurderer Nødnett i tunneler nå
· DNK avventer beslutning i saken

Takk for et flott for inspirerende foredrag som varte over to timer. Det var gledelig å høre at NRRL har fått bevilget midler og Oslogruppen ser frem til et godt, spennende og samfunnsnyttig samarbeide med DNK i årene som kommer.

-3pk
04092013 dnk 1

04092013 dnk 2