Referat fra medlemsmøte Onsdag 03. april 2002 – Vi ser på moderne radioamatørutstyr v / LA1KP

Teknisk forum
Vi ser på moderne radioamatør-utstyr

Godt frammøte med 31 tilstede denne Onsdagskvelden. Som vanlig startet vi opp med kaffe og julekake ca. kl 1900.

Formannen LA1KP åpnet møtet presis, og startet med å orientere litt om det som skal skje i gruppen framover, bl.a. skifte av tidspunkt for LA4O nytt, og åpent hus på Linderudkollen 1.mai.

Kveldens tema var som nevnt moderne radioamatør-utstyr og det var satt opp endel utstyr i møtelokalet. Tanken med kveldens møte var å se litt på hvilke spesifikasjoner og bruksegenskaper de forskjellige stasjonene har, i tillegg til litt om tilbehør etc. i shacken.

Som eksempler ble det brukt en IC-756 Pro og en Kenwood 2000.
Det oppstod en fin dialog på møtet hvor amatører med god brukserfaring på disse stasjonene bidro i til at mange av egenskapene til utstyret ble belyst, både som teori og som eksempler på praktisk utnyttelse av funksjonene.

PC’ens etterhvert betydelige plass i en moderne shack ble belyst, i tillegg til sammenkobling av radioutstyr og PC

Mange spørsmål under møtet, og også etter at møtet var avsluttet viser at dette var et tema som fenget.

LA1KP