LD1OT D-star repeater

d st ld1ot 1 2008LD1OT D-star repeater ble satt i drift på sitt faste QTH på Tryvann 10. juni 2008.
(Repeateren hadde før det vært i prøvedrift på QTH’et til LB9GE en måneds tid)

For å kjøre over denne repeateren setter du:
LD1OT  B i RPT1 feltet (B’en skal være i 8.ende posisjon, altså to mellomrom).

 

Oslogruppen er nå igang med et repeater prosjekt basert på D-star systemet

Oslogruppen besluttet i Januar 2008 å gå til anskaffelse av en ny repeater basert på D-star systemet. I første fase vil repeateren operere i 70cm. båndet, men med muligheter for utvidelser også til andre bånd. Spesielt 23cm anses som interessant.
Dette er et svært lite brukt bånd hvor vi har relativt god plass. Det finnes utstyr både for D-star voice (DV) og for ren dataoverføring (DD).

Repeateren er plassert i gruppens QTH på Tryvann
(samme QTH som LA5OR) , Antennen er en Diamond X-5000 montert utvendig på et masterør. Antennen er montert med en høyde over havet på 538 meter

Drift og anleggsavdelingen med LA4PE i spissen klargjorde QTH’et vinteren 2008, hvor de bl.a. bygget ferdig et utstyrsrom hvor utstyret er plassert.

Det er LB9GE Trond som er sysop for repeater og tilhørende gateway løsning.

21.05.2012
LD1OT er nå oppgradert med programvare for ircDDB ruting-systmet.

17.11.2010
Vi er på jakt etter alternativt QTH for D-star X-band linken da QTH’et på Ullevål nok blir permanent QRT for denne linken.

27.10.2010
Dessverre har vi fått rapporter om at X-band linken forstyrrer utstyr på Ullevål.
X-band linken er derfor skrudd av, i påvente av at problemene kan undersøkes og løses.

22.07.10
Etter positive prøver med D-star X-band link, har Oslo-gruppen nå satt i prøvedrift en X-band link som kjører mot LA1OT. Stasjonen har QTH høyt og fritt på Ullevål. På 2m operer denne linken på 144.875MHz. De føste rapportene tyder på god dekning i Oslo-gryta. Husk å beregne litt ekstra tid for oppkobling av linken når du trykker på PTT knappen.

09.12.09
Den generelle erfaringen med hensyn til repeaterens dekningsområde med den permanente utvendige antennen er at repeateren har stabilt lang rekkevidde i regionen, men “bommer” litt når det gjelder å gi god dekning endel steder lokalt i Oslo. D-star gjengen i Oslogruppen vurderer for tiden flere alternative løsninger med tanke på å oppnå god D-star dekning lokalt i Oslo.

07.06.09
I månedsskifte Mai/Juni 09 var det klart for tilkobling av Gatewayfunksjonen på LD1OT.
LD1OT er nå en del av det internasjonale D-star nettverket.

Les mer om dette og finn brukerveiledning etc. under valget D-star prosjektet i venstre kolonne

11.08.08
Idag er det montert flunkende nytt duplex filter, og repeateren kjører på med den utvendige Diamond X-5000 antennen både på sender og mottaker.

24.06.08
Det er idag byttet senderantenne. Den antennen som først ble benyttet (en X-200 med mye gain) ga lang rekkevidde, men viste seg å gi dårlig dekning i Oslo. Antennen som nå er montert er en X-30. De første rapportene tyder på at
dekningen har blitt vesentlig bedre i Oslo, vi avventer nå rapporter fra flere D-star brukere.

11.06.08
D-star repeateren LD1OT ble igår montert på sitt faste QTH på Tryvann. Foreløpig er den installert uten nettverkstilknytning og den operer med to antenner, da vi fortsatt venter på Duplexfilter.

Tester sent Tirsdag kveld viser at repeateren har rimelig god rekkevidde til tross for at den midlertidige senderantennen er montert innendørs.
Repeaterens utgangseffekt er målt til 22 watt.

29.05.2008
Repeateren står nå i midlertidig prøvedrift på QTH’et til LB9GE. (Haugerud i Oslo)
QRG- 434.575 MHz ( – 2MHz dup skift)
Det taes sikte på å flytte utstyret opp til QTH’et på Tryvann første uke i Juni.
Repeateren vi i starten operere med 2 antenner, da det duplex filteret som var tenkt brukt, allikevel ikke lar seg reparere.

For å kjøre over denne repeateren setter du :
LD1OT B i RPT1 feltet.
(B’en skal være i 8.ende posisjon, altså to mellomrom)

Framdriften fra bestilling og fram til idriftsetting
Utstyr er bestilt i uke 2 fra Permo Electronics i Fredrikstad, og repeater og controller ventes inn til landet i Uke 19.
Siste informasjon går ut på at utstyret sannsynligvis vil komme til oss rundt Pinse.

70cm repeater og controller ankom Oslo-gruppen Onsdag 21 mai 2008.
LB9GE har satt seg inn i konfigurering av repeateren og satt repeateren i midlertidig prøvedrift Fredag 23. mai

Det er sendt inn søknad om å få benytte kallesignalet LD1OT til installasjonen.
Repeateren stod i midlertidig prøvedrrift hos LB9GE fra 23. mai til 11. juni, hvor den ble oppmontert på sitt faste QTH på Tryvann.

Bildet viser D-star repeateren montert inn i racket.
Den øverste smale modulen er controlleren, deretter følger 70cm D-star repeater. Helt nederst står Power Supplyet.

Det sorte racket er en repeater som foreløpig ikke er aktivisert.

LA8OKA har beregnet dekningsområde for repeateren kartet finner du under:

ld1ot deknberegn 8OKA 2008