Referat fra medlemsmøte 22. aug 2001 – Referat fra NRRL dagene

Referat fra NRRL dagene og diskusjon rundt de nye forskriftene for radio amatører.

Oslogruppens første høstmøte samlet 16 medlemmer. Møteprogrammet denne kvelden var referat fra NRRL dagene på Mastemyr.

LA1KP Øivind fortalte fra de forskjellige aktivitetene. Det utspant seg en liten diskusjon da det på gruppekontaktmøtet hadde kommet frem at NRRL luftet muligheten for å feire sitt 75 års jubileum med å arrangere NRRL-dagene på Svalbard. Det var også uttalelser både for og imot at utstillingene skulle være stengt under selve generalforsamlingen.
Forslaget om postavstemming hadde falt, og det ble diskutert alternativ til dette forslaget. I tillegg til Øivinds referat viste LA2QDA bilder som LC9YAT, Andris, hadde tatt fra de forskjellige aktivitetene.

Som et tillegg til det annonserte programmet gikk så Øivind gjennom “Utkast til forskrift om tillatelse for radioamatør” som for tiden er ute på høring. Det var relativt få bemerkninger til forskriftene som var en stor forenkling fra dagens.

Det henvises forøvrig til hjemmesidene til Post og Teletilsynet, på adressen: http://www.npt.no/norsk/fagomraader/frekvensforvaltning/hoeringer/tillatelse_radioamatoer/index.html  (Denne linken er dessverre død – 02.05.2016 red anm.)

LA2QDA / LA1KP