Referat fra medlemsmøte 21. mars 2001 – NRRL’s generalforsamling i framtiden

Det var LA1KP Øivind som innledet til diskusjon og var ordstyrer denne onsdagskvelden. Diskusjonen kom fort i gang og det var tydelig at temaet engasjerte mange av de frammøtte.

Et av momentene som synes å gå igjen var at det må bli mer innhold i arrangementet, dvs. at medlemmene må få mer igjen for det tildels store økonomiske utlegget det er for mange å delta.

Vi kan nevne momenter som bedre utstilling, flere kurs og fagmøter, bedre tid til uformell prat, og litt mindre formelle middager-samtidig som man bør beholde en viss stil.

Deltagerene bør også i større grad vite hva de kommer til med tanke på innhold og kvalitet på arrangementet. Dette kan f.eks. måtte bety at man velger ut noen helt få steder som egnet til et arrangement som vårt og holde oss til disse.

Styret vil i etterkant av møte trekke konklusjoner og sende brev til NRRL for å gi uttrykk for de forslag og meninger som ble framsatt, i tråd med ønske framsatt av hovedstyret.

LA1KP