Nytt fra styret 27. desember 2014 – Silent key LA8XM Trond Olsen

SK LA8XM 2014Oslogruppen melder med sorg at LA8XM Trond Olsen er død.

Det er med stor sorg vi melder at LA8XM Trond Olsen døde 24. desember 2014 etter lengre tids sykdom.
Trond var født i 1953 i Harstad, hvor han også vokste opp og tok sin radioamatør lisens i 1969.

Trond flyttet etterhvert til Oslo og arbeidet i data-bransjen i mange år før han ble ansatt i Post og Teletilsynet hvor han bl.a. arbeidet med radioamatørsaker. Trond la ned et stort og viktig arbeid for radioamatør saken gjennom sitt virke i Post og Teletilsynet.

la8xm sk 2014Som radio-amatør var Trond ivrig DX’er og CW mann. Han har også vært President i LADX-group og arbeidet aktivt gjennom en årrekke for LADX-group’s DX-fond.

Trond var medlem i Oslo-gruppen det meste av sitt voksne liv.

Trond ble i 2010 slått til ridder av Den Gyldne Nøkkels Orden for sin innsats for amatør-radio saken i Norge.

Vi vil savne LA8XM Trond som dyktig radioamatør og god venn.
LA8XM Trond Olsen bisettes 14. januar kl. 14:00 i Alfaset kapell.

LA1KP Øivind

(Bildet er tatt 7. august 1999, hvor Trond foran NRRL’s generalforsamling i Horten mottar premie for seier i Fylkestesten klasse A. (Foto LA9GY Morten) – Takk til LA4LN for bilde og info.)