Oslogruppens generalforsamling Onsdag 22. februar 2012

Kort oppsummering fra Oslo-gruppens generalforsamling Onsdag 22. februar 2012.

22022012 styrebord

23 stemmeberettigede hadde funnet veien til årets generalforsamling, som ble åpnet av formannen LA5FRA Paul kl. 1930. Det var ingen innvendinger til innkallingen og Paul startet opp og ba om 1 minutt’s stillhet for å minnes LA4PE Knut.

Styrets beretning ble gjennomgått og godkjent med mindre kommentarer.
Kassereren tok for seg regnskap, også dette ble godkjent. Styrets forslag til budsjett ble vedtatt og dermed også neste års kontingentsatser.

Valg-komiteen redegjorde deretter for sitt arbeid, og meddelte at det ikke hadde vært mulig å finne villig formannskandidat.
Etter pause og videre diskusjon blandt de fram-møtte ble Paul innstendig oppfordret til å ta gjenvalg for ett år, noe han tilslutt aksepterte.

For neste år har dermed Oslo-gruppen følgende styre:

Formann(1år): LA5FRA Paul
Viseformann: LA4GF Frode
Sekretær: LA6CSA Pål
Kasserer: LA3PK Jan
Styremedlem: LA6ASA Bengt Andre
Styremedlem(1år): LB6AE Rune
Varamedlem: LB9GE Trond
Varamedlem: LA5HE Ragnar
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fullstendig referat blir sendt ut til medlemmene sammen med kontingent kravet

LA1KP Øivind