Omvisning på det nye rikshospitalet – Tekniske løsninger

En regnvåt, mild januarkveld til tross, 27 medlemmer møtte fram til omvisning på det nye Rikshospitalet på Gaustad i Oslo.

Vi ble servert kaffe og ønsket velkommen av Erik Hertås, som startet med å fortelle litt generelt om de tekniske løsningene i bygningskomplekset. Etter en spørsmålsrunde startet vi så på turen rundt i forskjellige tekniske rommene. 

Vi fikk se driftsentral hvor mesteparten av de tekniske installasjonene overvåkes og styres, og vi ble vist rundt i områdene hvor anlegg for rensing av vann, oppvarming av vann og kjøling av luft mv. var plassert. 

Vi avla generatorrommet et besøk og fikk høre at de faktisk tester nødstrømsforsyningen jevnlig ved at den vanlige strømforsyningen inn til sykehuset kuttes og hele anlegget kjøres på generatorer en times tid.

Vi var innom rommet med servere og telefonsentraler, og fikk et innblikkk i hvor mye kabling som er lagt.

Dette var store installasjoner som godt illusterer hvor omfattene tekniske løsninger som er nødvendig for å drive et topp moderne sykehus.

Nok et interessant og annerledes møteprogram i Oslogruppen.
Takk for oss !