Referat fra medlemsmøte Onsdag 8. februar 2017 – Raspberry Pi v / LA7XQ Steinar

Formannen LA4GF Frode ønsket velkommen til kveldens møte, orienterte kort om det kommende årsmøtet, og oppfordret medlemmene til å stille opp på dette viktigste møtet i året !

Ordet gikk deretter til kveldens foredragsholder  LA7XQ Steinar som holdt fordrag rundt temaet: 

Hva kan Raspberry PI brukes til for fritid og gøy blandt radioamatører?

Steinar har utviklet endel spennende løsninger for for denne lille datamaskinen, som det er solgt mer enn 12 millioner på verdensbasis.

08022017 LA7XQ SteinarSteinar startet med å fortelle litt om denne lille, men komplette datamaskinen, som har en stor brukerskare på verdensbasis. Det er også svært mange frivillige miljøer som utvikler programvare og kompletterende maskinvare. Det aller meste er tilgjengelig for gratis nedlasting, eller tilgjengelig å få kjøpt til rimlige priser.

Raspberry Pi brukes også i dag i en mengde industri foretak og også tunge forskningssteder som Cern, TACC, av Google, Oracle, AT&T etc,etc. Også oppe i rommet ISS (International Space Station) er den i aktiv bruk for å nevne noen få.
Også i den tredje verden i utviklingsland brukes den mye pga av low price/performance ratio PC (også som desktop faktisk).

Den nye RPI 3 modellen kjører en SoC Arm A53 Quad core CPU/GPU spesialutviklet av Broadcom for
Raspberry Pi Consortium.

Steinar fortalte om et prosjekt har har utviklet som sørger automatisk å ta opp forskjellige radiosendinger, som eksempelvis, lokale QST-sendinger, QST-LA mv.  Steinar sitt program stiller inn riggen på rintig frekvens og mode på riktig tid, og lagrer en stream av sendingen som så senere kan hentes ned fra internett ved å bruke en vanlig nettleser. Desverre har det kommet protester på dette, så Steinar har foreløpig avsluttet publisering av denne tjenesten.

I tillegg kom Steinar inn på mulighetene som foreligger med å koble til et kamera og muligheten for å bruke denne lille maskinen som leveffekts kortbølgesender, men da må du lage filter.

Raspberry Pi er også blitt populær å bruke i forbindelse “Hot Spot’s for D-star, Fusion, DMR og andre digitale modes.

Prisen og det store utvalget programmer og tilbehør som finnes, gjør at Raspberry PI kan danne grunnlag for et byggeprosjekt i Oslo-gruppen utover vinteren.

En håndsopprkning blandt de som var tilstede viste klart at det var interesse for dette.

LA7XQ Steinar sa seg også villig til å bidra med sin kunneskap om dette prosjektet.

Antagelig starter vi opp på en mellomliggende Onsdag etter generalforsamlingen, hvor temaet vil være hvordan komme igang og endel om hva som kreves for å tilpasse computer/operativsystem slik at den oppfører seg slik vi ønsker. Videre kan vi tenke oss å installere programmer og løsninger, basert på hva deltagerne i prosjektet har ønkser om.

Følg med på disse sidene og på LA4O-nytt på Mandager for nærmere informasjon.

LA1KP