LA5OR – Hva har skjedd opp gjennom årene

LA5OR benyttet en Storno radio ombygget til amatør-repeater fra starten i 1973, og denne radioen var i drift fram til oktober 2008. 

la9yka filter maaling 2007 Tryvann

Litt historikk:

Den 20. januar 1973 ble det avholdt et bredt anlagt repeater møte på Oslo tekniske skole.

Møtet var kommet istand etter initiativ fra en selvbestaltet komite bestående av LA4YG, LA5HE, LA8WF og LA9LE. Møtet samlet ca. 60 interesserte med tilhørighet i tilsammen 12 grupper. ( Også langveisfarende som f.eks. Bergen og Kristiansand)

Etter tekniske gjennomganger og sikkert en god del diskusjon ble det oppnevnt et arbeidsutvalg bestående av LA4PE, LA5BK og LA8WF. Disse skulle arbeide med å sette opp en landsomfattende frekvensplan for repeatere.

LA8WF ble også oppnevnt som repeater kontakt til NRRL.

På møtet ble det også redegjort for konkrete planer med å sette opp en 2m repeater med QTH Tryvann i Oslo. Prosjektet ble finansiert som et andelslag hvor interesserte tegnet seg for en eller flere andeler.

 

LA5OR hadde QTH fra ….      fram til …..

Oslo regional repeater hadde QTH på Hagahogget (Forsvarets område) i Asker fra begynnelsen på 1990 tallet og fram til 2007. Repeateren var altså lokalisert i Asker i mer enn 15 år. Området repeateren har stått ble solgt, og alt utstyr inkl. repeaterbua måtte fjærnes.

Repeateren LA5OR fikk ny permanent plassering på Tryvann sommeren 2007. Etter endel utfordringer med bla. annet innslag fra andre svært sterke sendere i nær området begynner nå ting å komme på plass. Det nye QTH’et viser seg å gi et dekningsområde som samsvarer godt med målsettingen.

Målsettingen med repeateren er å gi brukerne et godt dekningsområde mellom Oslogryta og de omkringliggende regionene.

Søndag 26 oktober 2008 Kl. 17:00 ble ny radio satt idrift på LA5OR.
Den nye repeateren er utstyrt med smalbånds filtre for å håndtere 12.5KHz kanalavstand. Benytt derfor “Narrow band FM” innstilling på din stasjon når du kjører via denne repeateren.

Stasjonen er av typen Ericsson F804D.

 

 

 Den nye Yaesu repeteren ble satt i drift ……. 2015

 

06.06.2016 

Oppdatering LA5OR Tryvann.

Denne er nå oppdatert med nyeste firmware.
LA5OR 156.600 FMN, CTCSS 110,9(Tonesquelch).
Når det gjelder C4FM er det satt DSQ 013.  ( Dette i tråd med D-star DCS013, Fusion FCS001 13  = Norge

Det samme gjelder for Wires-X node 433.687,5 hos meg, DSQ 013.

73 de
LB9GE Trond

————————————————————————————–