Kort informasjon fra styremøte 2. januar 2008

4o log SmlInformasjon fra styremøte i Oslogruppen:
Flere større rutinesaker stod på agendaen denne Onsdagen, blandt annet møteprogram for vår semesteret, forbredelser til generalforsamlingen i Februar, og noen oppfølgings saker fra ifjor.

Av disse oppfølgingssakene tar vi med: Anskaffelse av ny PC til gruppen, utvidelse av kjøkken og skillevegg på lageret. Ringeklokke er på plass, men vi mangler fortsatt fjernåpning.

Av beslutninger som ble fattet kan vi nevne:

-For å øke aktiviteten på “Drop in” kveldene ble det besluttet å sette igang med temakvelder. Tanken med dette er å ta opp forskjellige tema til diskusjon, og eventuelt fordypning. Styret ønsker innspill fra medlemmene på tema som ønskes tatt opp. Det er ikke meningen at dette skal få preg av å være foredrag, men ha en form som mere uformelle diskusjoner. Tema for de aktuelle Onsdagene vil bli publisert på WEB og på LA4O nytt sendingene på Mandager.

-Oslogruppen tar sike på å starte opp radioamatørkurs i dette semesteret.

-Styret har vedtatt å gå til innkjøp av D-star repeater. I første omgang for 70 cm,med intensjon om utvidelse i samme system for 23 cm når utstyr for dette båndet blir tilgjengelig. QTH vil bli på Tryvann, hvor gruppens drifts- og anleggsavdeling allerede har en 2m repeater (LA5OR) og antenne montert. å gå til innkjøp av D-star repeater. I første omgang for 70 cm, o