Inntrykk fra medlemsmøte Onsdag 13. april 2011 – Hva skjer på Solen ? V LA4LN Tom

13042011 Sol2011sml13042011 sun 100323Solens betydning for radiobølgeutbredelse. v/ NRRLs HF Traffic Manager Tom V. Segalstad, LA4LN.

Vil nye radioamatører ikke få oppleve gleden ved å ha verdensomspennende kontakter på kortbølge?
Eller ikke få oppleve gleden av å reflektere radiosignaler fra nordlyset på VHF?

Den forrige solflekksyklus varte mer enn 13 år, mens vanlig lengde er ca. 11 år. Den nye solflekksyklus startet altså sent, men har også foreløpig gitt oss færre solflekker enn på mer enn 200 år! Hva er det som skjer på Solen? Går vi inn i et nytt, langvarig solflekksminimum?

Foredraget ga oss et innblikk i den nyeste forskning om Solens utvikling. I tillegg tok Tom for seg solflekkenes betydning for radiobølgeutbredelse.
Animasjon er laget av LA4LN basert på daglige solbilder fra SOHO/NASA i
perioden 23/3-2010 til 4/4-2010.

Litteratur:

Amatørradio nr. 4/2006 side 20-22:
http://folk.uio.no/tomvs/la4ln/solen.pdf

Amatørradio nr. 4/2011 (i trykken):
http://folk.uio.no/tomvs/la4ln/hva-skjer-solen_la4ln.pdf