Inntrykk fra medlemsmøte Onsdag 01. september 2010 – Sambandsgruppa v/ LA4PGA Trond

01092010 4pga smlLA4PGA fortalte om planer og aktiviteter i den revitaliserte sambandsgruppa
Oslogruppen har lange og gode tradisjoner i sambands-sammheng, men har hatt en betydelig nedgang i aktivitetene de siste par årene.

Etter at LA4PGA Trond tok over som sambandsmager tidlig i 2010, har tiden vært brukt godt i forhold til å revitalisere gruppens sambandsopplegg.

Dette har da også lykkes svært godt, da det nå er stabilt godt frammøte på sambandmøtene første mandag i hver måned.

Oslo-gruppens nødsamband har nå ca. 20 deltagere bekreftet på varslingsplanen.

Sambandsmanageren LA4PGA Trond har også vært i kontakt med sambandsmanagere i gruppene på østlandet med tanke på å opptrette kontakter og samarbeid. Dette har blitt godt mottat !

Samarbeidet med Røde kors, hvor vi har bidratt med posisjonering av ressursene under sykkelritt har gitt god trening og positiv omtale.

Det planlegges iløpet av høsten kontakt med myndighetene (politiet), for å presentere hva vi kan bidra med, samt å høre litt om de behovene som kunne tenkes å oppstå og hvor vi med vårt utstyr og kompetanse kan bidra.

Takk til Trond for informativ gjennomgang !

1kp