Inntrykk fra medlemsmøte 02. mars 2011 – APRS isamband v/ LA5OM Steinar

02032011 kartUI view smlProgrammet denne Onsdagen var: Praktisk bruk av APRS i sambands-sammenheng ved LA5OM Steinar

Foredraget fokuserte på oppbygging av infrastruktur, digipeating og forstyrrelser.

Oslo-gruppen har gjennom de siste årene høstet betydelig erfaring når det gjelder å benytte APRS systemet i sambandsoppdrag. Gruppens sambandstjeneste har høstet mange lovord fra oppdragsgivere når det gjelder kvaliteten på tjenesten, både når det gjelder visualiseringen av posisjoner for tilgjengelige ressurser, og den gode og stabile dekningen man oppnår.

02032011 bil antSom bakgrunn for kveldens tema orienterte først LA4PGA om det nylig gjennomførte APRS oppdraget for Gardermogruppen i forbindelse med det 9 mil lange skirennet Grenaderløpet som går fra Hakadal til Asker.

For APRS sporingen ble det denne gangen satt opp helt egen infrastruktur, da det er er store utfordringer med kontinuerlig dekning gjennom hele denne løypa, og veldig høy APRS trafikk i det vanlige nettet.
Ved hjelp av 3 digipeatere ble hele det aktuelle området dekket med APRS sporing. På trackersiden ble LA4O’s Kenwood D7 samt Polaric tracker fra LA2G benyttet.
Erfaring fra bruk med håndholdt utstyr viser at det å montere en motvekt (radial) til basen på piskantennen gir en betydelig økning i signalstyrke, og kan i endel tilfeller bety at samband går fra å være nesten uleselig til god forbindelse.

I APRS verdenen benyttes som regel kun 1 frekvens, noe som kan gi store utfordringer dersom man ikke passer på å konfigurere systemet riktig.

02032011 la5om smlI sitt fordrag tok Steinar spesielt for seg utfordringene knyttet til at radioamatørutstyr i mange tilfeller lett lar seg påvirke av forstyrrelser fra annet utstyr. Profesjonelt sambandsutstyr har gjennomgående mye bedre spesifikasjoner med tanke på å motstå forstyrrelser.
Steinar tok for seg dempning mellom antenner i vertikal og horisontalplanet, og redegjorde for hvilke forhold man bør være oppmerksom på. Antennenes plassering sett i relasjon til andre senderantenner og evt. støykilder kan bety svært mye for gjennomføringen av et samband. Som radio-amatører har vi den store fordelen at vi kan operere på mange forskjellige frekvenser og bånd, f.eks. kan man fint kjøre aprs PÅ 30M hf.

Takk til LA5OM Seinar for interessant og nyttig informasjon.

Takk til LA5FRA og LA2RNA for bilder

02032011 5om 2

020320 11 5om 3

1kp