Oslogruppen har fått tre nye æresmedlemmer

De tre er LA7UCA Rune Araberg, LA8JMA Helga og LA9YKA Øyvind Skaane.

LA7UCA Rune Araberg

Vi nevner her kort:

Rune satt sammenhengene i Oslogruppens styre i 16 år fra 1985, hvorav de fleste årene som kasserer. Rune hadde også vervet som Nødsamband/Sambandmanager i perioden 1998 – 2001, hvor vervet ble splittet med bakgrunn i det var uenighet om NRRL’s nye opplegg for Nødsamband, slik at gruppen fra 2001 hadde både Nødsambandsmanger og sambandsmanager. Rune fortsatte i vervet som sambandsmanager fram til generalforsamlingen i 2008. Rune gjorde en særdeles stor innsats iforb. med planlegging og gjennomføring av en lang rekke sambandsoppdrag. Det var ikke få timer som gikk med til planlegging, få nok operatører til å stille opp og koordinere gjennomføringen.

Det er også riktig å ta med at LA7UCA Rune har vært vår alltid positive hjelpsomme «huselektrikter» – noe som viste seg verdifullt når vi skulle flytte inn i lokalene på Linderudkollen, hvor det var behov for oppgradering av det elektriske anlegget. Rune har i den senere tid også bistått med en del elektro på Rommen.


LA8JMA Helga og LA9YKA Øyvind Skaane

Helga og Øyvind er gift og har gjennom en årrekke bidratt med stor arbeidsinnsats for Oslogruppen.
Vi nevner her kort:

LA8JMA Helga

Helga kom med som vara til styret på generalforsamlingen 2007. Hun satt som styremedlem fra 2008 og fram til generalforsamlingen 2011. Helga har siden hun kom inn i Oslogruppen alltid vært positiv til å ta et tak og bidra, spesielt i sosiale sammenhenger og møter generelt, det er ikke få høye vaffel-stabler opp igjennom årene Helga har stått for og servert med et smil. Sammen med sin mann LA9YKA Øyvind har Helga vært bidragsyter i en lang rekke sambandsoppdrag siden før 2000 års skiftet.

LA9YKA Øyvind ( Tidligere også LB4PD og LC3XAT )

Øyvind dukker opp for første gang som medarbeider i «Drifts- og anleggsavdelingen i 1997. Men han var aktivt med på samband og som medhjelper for repeatermanger før dette. Siden da har Øyvind stilt sin radiotekniske kunnskap og arbeidsinnsats til rådighet for gruppens repeatermanager. Han har alltid bidratt med arbeidsinnsats hele tiden i bakgrunnen, og uten å framheve seg selv. Har sender uoppfordret og regelmessig rapporter til styret om «rikets tilstand» når det gjelder gruppens repeatere og faste installasjoner. Øyvind er også en av de som alltid stiller opp på sambandsoppdrag, godt forberedt og med reserveutstyr og bra med reservebatterier klar for bruk hvis noe skulle skje.

Diplom og fyldig beskrivelse vil følge senere.

Foto: LA1KP Øivind