Referat fra medlemsmøte Onsdag 4. februar 2015

Temaet denne kvelden var “praktiske hjelpemidler på internett for effektiv radiokjøring på HF” . LA6XI Knut var foredragsholder. Praktiske hjelpemidler på internett for effektiv radiokjøring på HF for oss radioamatører….og se hvilke elektroniske spor du legger igjen når du er aktiv!

Møtet ble åpnet av formannen Frode som raskt ga ordet videre til kveldens foredragsholder Knut som tok for seg ulike hjelpemidler for radioamatører og forskjellige elektroniske spor som vi legger igjen etter oss på nettet.

DX Summit
Utarbeidet i samarbeide med OH8X Radio Arcala, og er et avansert DX cluster.
Det kan legges inn filter slik at bare den DX’en som en er interessert i vises. Eksempelvis 7mhz påCW. Clusteret har også innebygget en VOACAP løsning som opprinnelig ble utviklet av Voice of America. Ved å klikke på en stasjon i DX clustret finner man når DX’en kan kjøres og på hvilke bånd. Det er også en link til en side som viser gary-line på et kart, der motpartens QTH vises og distansen fra vår posisjon til ham.

QRZ.com
Er en call sign database som gir opplysninger om svært mange radioamatører. Basen er godt oppdatert og angir bla. QSL info med opplysning om manager. Flere har lagt inn egne bilder av shack , antenner og annet ham utstyr her.

Club Log
Er en web basert applikasjon som analyserer log filene til radioamatører. Du kan få ut en rekke rapporter som viser dine aktiviteter og muligheter. Men hver is ær legger igjen sine spor. Opplysninger om mange ekspedisjoner finnes også her.

Reverse beacon network (RBN)
Er en ny ide. Istedenfor at fyr aktivt sender ut signaler, har RBN 114 lyttestasjoner som rapporterer det de hører av CW stasjoner og rapporterer dataene inn til en felles base.
Således kan du sjekke dine egne signaler for å finne ut hvor du blir hørt. Meget interessant dersom forskjellige antenner utprøves ettersom styrkerapporten oppgis der du blir hørt på kloden. Ikke bare ditt eget, men også andre call signs kan monitorers (storebror ser deg) RBN dataene oppdateres raskt, under et par minutter.

DX maps
Viser kontaktene grafisk på kart. QSO’ene vises som streker mellom stasjonene. Stor aktivitet angis således med mange linjer med stor tetthet. Strekene har ulike farger avhengig av type refleksjon. Det kan sorteres på ulike bånd samt geografiske områder.

Web SDR (software defined radio)
Web siden «www.websdr.org» viser en rekke SDR mottakere som kan benyttes. I Norge finnes en Softrock SDR RX på Skarnes som «Chris Tech AS» operer. Det benyttes windom antenne. Et godt alternativ for de som plages med støy. Men det er et spørsmål om QSO’ene kan regnes som gyldige når slike hjelpemidler benyttes.

LOTW
Logbook on the web / Logbook of the world er et ARRL product. To begreper for samme løsning. Radioamatørene laster opp sine QSO’er til en felles base i USA. QSO med en motstasjon krysses av i basen som elektronisk QSL og er gyldige for diplomer som «DXCC» og «worked all states». De fleste logg programmer har i dag en innebygget løsning for opplasting av QSO’er til og nedlasting av QSL fra denne basen.

04012015 6XI 2

Norsk Telegrafi Klubb.
Norsk Telegrafiklubb er stiftet for å holde ved like og fremme bruk av telegrafi på amatørradiobåndene. For å bli medlem kreves det at operatøren behersker 25 speed og kandidaten må anbefales av to medlemmer. Medlemmer fra Oslogruppen er, LA7SI, LA2QM,LA6XI, LA9LE, LA5HE og LA5MDA

Etter foredraget ble det diskutert om hjelpemidler via internett skal aksepteres brukt i contests. Flere internasjonale testet har innført egne klasser for slike bruk, noe som bør vurderes også i Norge.

Knut viste flere on line / real time demonstrasjoner på nettet. Han påpekte videre et par ganger under foredraget at han er en mann med få ord. Foredraget viste det motsatte og det var mange spørsmål og kommentarer.
Takk Knut for solid gjennomføring.

-3pk

Oslogruppen holder deg oppdatert i tiden !

Linker Knut viste til i sitt foredrag:

www.dxsummit.fi (finske ARACLA. Les om den store finske site. Og lær om cluster

www.voacap.com (om HF-predictions og greyline mm) VOACAP: Voice Of America Coverage Analysis Program

www.QRZ.COM (enkelt å sjekke navn, QTH,interesser, expeditions, special event etc etc)

www.reversebeacon.net (På RBN blir stasjoner automatisk logget på CW i hele verden v.hj.a ca 120 Skimmers hvis du kallercog sender din signatur 3×3 ganger

www.clublog.org (se logger fra hele verden og sjekk om du er i loggen til skjeldne DX-peditions.her er også HF-predictions og mye annet..)

https://lotw.arrl.org Logbook of the World: (du behøver ikke være ARRL medlem men du må logge deg på. Registrere deg først!)

www.DXMAPS.Com (kan logge seg inn men ikke nødv. For å se worldwide progations og real traffic på båndene samt mere…

www.websdr.org SDR radio (sjekk; spes Mora, Skarnes, UK Hackgreens og den i Romania YO3GGX)

www.telegrafi.no (Norsk Telegrafi Klubb). Har foreløpig 32 telegrafi-medlemmer