Referat fra medlemsmøte Onsdag 28.mai 2003 – USA’s vestkyst i bilder v/ LA9HW Jan

Det var riktig godt og varmt denne onsdagskvelden. Det var også relativt godt frammøte til tross for fridag Torsdagen.

Formannen ønsket de frammøtte velkommen og orienterte litt om aktivitetene i gruppen.
Sist Lørdag hadde “husfar” LA7YI organisert dugnad i gruppelokalet, godt frammøte også her, og det ble utført en god del nødvendig vedlikeholdsarbeide, i tillegg ble det ryddet og kastet en masse “skrot. En liten arbeidsgjeng på 3 HAM’s gjorde også en stor innsats i lageret innenfor peisestuen. Her er det nå fjernet endel jordmasser, satt opp hyller og lagt til rette som lagerplass. KJEMPEBRA !

Formannen orienterte om og takket for betydelige gaver gruppen har mottatt fra LA3EA (komplett HF rig) og LA9REA (endel nye antenner).

Deretter fikk kveldens kåsør LA9HW Jan ordet.

Jan hadde lagt opp til en reise i bilder på USA’s vestkyst (og landet innenfor) og startet i Grand Canyon.

Vi var etterhvert innom storbyer som Los Angeles, San Francisco, Las Vegas og Phoenix, i tillegg til flere nasjonalparker. Vi fikk høre om geologien, naturen, historien og berømte “turist musts” . Jan fortalte også mye om ikke fullt så kjente, men kanskje ennå mer interessante steder for besøkende til denne delen av USA.
Gjennom gode bilder og kommentarer illustrerte Jan på en fin måte egenartene til de statene vi var innom. Vi var oppe i høyfjellet og nede i Death valley hvor man står på tørt land 86 meter under havnivå.

Til slutt var vi også innom endel gamle bosettinger ( fra rundt vikingetiden tidsmessig her i landet ) som viser at det også finnes en gammel historie i USA som kan oppleves, hvis man reiser litt utenom de mest kjente turiststedene .

Vi takker Jan for et interessant kåseri, og håper å få høre mer ved en senere anledning.

LA1KP Øivind