Norske radioamatører får 3 nye bånd

4o log SmlI løpet av våren vil norske radioamatører kunne ta ibruk 3 nye bånd, nemlig 500KHz, 5 MHz og 70Mhz
NRRLs hovedstyre melder at Post og Teletilsynet nå går inn for svært positive endringer i frekvenstillatelsen som er endel av radioamatørforskriften.

Etter at NRRL i fjor henvendte seg til Post og Teletilsynet hvor en rekke frekvensspørsmål ble tatt opp, har PT nå gått inn for at vi skal skal få adgang til å operere på nye bånd og også få tilgang til 150 KHz mer i 12m båndet.

 De viktigiste endringene er gjengitt her:

500 KHz
NRRL har argumentert med den historiske bruken av 500KHz båndet, og ment det ville være synd om trafikken i dette frekvensområdet bortfaller samtidig med at morse telegrafi har blitt historie i profesjonell sammenheng. Post og teletilsynet uttrykker enighet med vårt syn og åpner derfor båndet for radioamatørtrafikk.
Frekvensbåndet vil være fra 490 – 510 KHz med sekundær status og 100 Watt sendereffekt.
Med bakgrunn i den begrensede tilgjengelige båndbredden er det kun modulasjonstype A1A morsetelegrafi som vil bli tillatt benyttet. Dette vil være å betrakte som en midlertidig tildeling fram til resultatene av WRC 2011 foreligger.

1.850 – 2.000 MHz (160m)
NRRL har ønsket en effektøkning i denne delen av 160m båndet. Effektgrensen i dag er 10 watt spisseffekt. Post og teletilsynet har ikke funnet å kunne etterkomme våre ønsker fullt ut på det nåværende tidspunkt, men har allikevel foretatt en mindre effektendring slik at vi vil kunne benytte opptil 10 watt gjennomsnittseffekt når den nye forskriften trer i kraft.

5.260 – 5.410 MHz (60m)
Det har til nå vært gitt noen begrensede tillatelser til grupper i dette frekvensomradet.
I den nye forskriften åpnes 60m båndet for regulær bruk for Norske radioamatører. Vi får sekundær status og vil kunne benytte opptil 100 Watt sender utgangseffekt.

24.740 – 24.890 MHz (12m)
Dagens 12m bånd strekker seg fra 24.890 til 24.990 MHz med primær status. Den nye forskriften gir en utvidelse av båndet med hele 150KHz. Vi får sekundær status og muligheter til å operere med effekter opp til 1000Watt.

70 – 70,5 MHz (4m)
Bruken av dette frekvensområdet vil bli begrenset til trafikk i de frekvensområdene som telemyndigheten til enhver tid har åpnet for bruk. Vi vil få sekundær status og mulighet for å sende med inntil 100W
En del frekvenser i dette båndet blir i dag benyttet av kommersielle brukere med konsesjon (Lukket Nett). Etter hvert som bruken av disse sambandene opphører vil vi kunne regne med å få anledning til å benytte en stadig større del av båndet.

Forslaget til endinger skal nå ut på en obligatorisk høringrunde for før et endelig vedtak kan fattes og den nye forskriften kan tre ikraft. Det forventes at forskriften skal kunne tre ikraft iløpet av våren 2009.