Referat fra medlemsmøte Onsdag 25. mars 2009 – Rally Norway 2009

25032009 Rally 6yd smlDenne onsdagen var det klart for inntrykk fra sambandsoppdraget i forbindelse med Rally Norway 2009. LA5OM Steinar og LA4YRA Ole Kristian hadde laget video.

I overkant 25 medlemmer satt klare til å se video fra Rally Norway, da formannen ønsket velkommen.

Først ga han ordet til LA5FRA Paul som fortalte om den planlagte felt aktiviteten som ungdoms- /nybegynner- gruppa tar sikte på å gjennomføre iløpet av sommeren. Planen er å arrangere en tur til området ved Juvasshytta / Galdhøpiggen i løpet av sommeren. Paul hadde laget en presentasjon som du også kan finne under Ungdomsgruppa. ( http://www.la4o.net/Details.asp?aid=303 )
Dette tegner til å bli en kjempeutflukt med radio i fokus – ta kontakt med Paul for å melde din interesse.

Deretter var det klart for video i HD format fra LA5OM/LA4YRA.
Den ca. 20 minutter lange videoen ga et godt bilde av rallyet generelt og av radioamatørenes innsats spesielt.
Det må også legges til at det er en fornøyelse å se video når kvaliteten er så god.

Interessant var det også å høre LA5OM Steinars betraktninger om utviklingen når det gjelder samband for rally. Steinar var med på radioamatørenes samband i forbindelse med Rally på slutten av 60 tallet, og har arbeidet profesjonelt med samband i en årrekke og har slik sett et betydelig erfaringsgrunnlag å bygge på.

Steinar berømmet da også gjengen som stod for planleggingen og gjennomføringen av årets Rally Norway samband.

LA5XAT Kristian tok deretter ordet og fortalte litt om hva sopm i praksis skal til i forbindelse med planlegging og gjennomføring av et så stort oppdrag. Han etterlyste også større deltagelse fra Oslo-gruppens medlemmer.

-1kp