Referat fra medlemsmøte Onsdag 19. januar 2011 – Radio Arcala v/LB3HC Marius

10012011 Big beam smlMøteprogrammet for dagen var:

ARRL CW CONTEST FRA OH8X Radio Arcala v/LB3HC Marius
En gruppe norske radioamatører bestående av LA6FJA, LA6AJA og LB3HC reiste til nord Finland for å kjøre contest fra en av verdens største amatør radio installasjoner.

19012011 LB3HC mariusDe ønsket å oppleve følelsen av å operere som ”big gun” i en contest.

Stor gjestfrihet ble vist av våre finske venner ettersom de stilte bil, ”guide”, innkvartering og mat til disposisjon under hele seansen.

Contest QTH’et er bygget på et eget område tilsvarende 200 mål. Før arealet ble kjøpt inn ble støy forholdene sjekket, og muligheten for å legge inn trefase kraftforsyning til området. Hele arealet er inngjerdet, etter pålegg fra myndighetene. Shacken består av nyoppført bygning tilsvarende en norsk enebolig. Her er både varmekabler, peis og sauna.

Men mest imponerende er antennefarmen der ”mr. aluminum” er hovedarkitekt.

Den største masten på 105 meter innbefatter 3 el full size yagi på 160m og 5 el full størrelse beam på 80 meter. Masten med antenner veier 40 tonn. Til sammenligning er Oslo Plaza 77 meter og Tryvannstårnet 118 meter høyt.
Totalt er det 7 store antennemaster på området med 36 HF yagis.
Antenneparken styres ved hjelp av et egenutviklet software program.

Når antenne gainet skal måles, sjekkes feltstyrken ved hjelp av helikopter. Men på ett område er stasjonen moderat, ettersom de holder seg til lovlig utstrålt effekt.

Totalt kjørte LA-gruppen 3564 CW qso’s mot ”W” – stasjoner under contesten ,hvilket er rekord for OH8X.

Takk for et flott foredrag. De som planlegger å sette opp en 105 meter høy mast i hagen kan kontakte Marius for ytterligere opplysninger.

73 de Jan LA3PK

(referent)

19012011 arkala vinter

19012011 big beam

19012011 upwards beams

Dette er av M1 tårnet på OH8X. Tårnet er 105 meter høyt og roterbart. Det er bestykket med 4 stk stackede 6 el. monobandere på 20 meter samt 2 stk. stackede monobandere på 80 m.