Referat fra medlemsmøte Onsdag 15. mai 2013 – WSPR ved LA3ZA Sverre

15052013 3ZA WSPR 3smlPå dette medlemsmøtet i Oslogruppen, holdt LA3ZA foredrag om WSPR, JT og andre Digitale mode’s.
Denne kvelden hadde vi besøk av AB gruppens formann Sverre som ble interessert i disse modulasjonsformene etter å ha kjøpt et lite byggesett og kjørt hele Europa på 30 meter med bare 150mw.

Modene JT65 og JT9 er utviklet av K1JT Joseph Hooton Tayler (f. 1941) som er radioastronom og professor ved Princeton University. Han fikk i 1993 Nobels pris i fysikk sammen med Russel Hulse.

Disse modulasjonsformene karakteriseres av lav båndbredde som vi kjenner fra CW, og er fordelaktig for DX kontakter med lav effekt. Ulempen er at det tar lang tid å gjennomføre en QSO.

Løsningene egner seg for deg som:

· Ønsker å benytte nye metoder for kommunikasjon.

· Vil forstå hvordan prinsipper fra signalbehandling og kommunikasjonsteori kan brukes av radioamatører.

· Oppnå dx kontakter med lav effekt og enkelt utstyr.

· Få diplomer som DXCC uten ytterligere investeringer.

15052013 3za wspr 1Eksempler på modes utviklet av K1JT:

· JT65: Minner mye om PSK-31 men krever mindre effekt. Utstyret som benyttes er imidlertid det samme. Båndbredde 3khz. Viktig at PC-klokken er riktig, og må stilles daglig

· JT9 Spesielt egnet for lavbåndskommunikasjon. Mer følsom enn JT65A og bruker mindre enn 10% av båndbredden. En enkel QSO kan ta 4-6 minutter.

· WSPR: Weak Signal Propogation Reporting Network. Open source program designet for laveffekt rapportering over amatørradio. Foruten transceiver trengs PC med sound card.

Via internett kan man sjekke hvorledes kondisjonene er ved at en på kartet kan se hvor egen stasjon blir hørt på kloden. Eksempelvis kan man også sammenligne hvorledes egne antenner «går ut»

Alle disse modulasjonsformene benytter ulike former for feildeteksjon slik at de sendte meldingene blir korrekt mottatt. Løsningen illustreres ved at man på CW ber en stasjon «gjenta» dersom QTH eller RST ikke blir mottatt. Vi snakker her om metoder som Paritet, Hamming, Reed-Solomon, etc.

Ønsker du å komme i gang, så begynn med JT65 som er enklest, og du vil snart oppleve en hel ny verden innen ham radio. Takk Sverre for at du gav oss en innføring i en ny og for de fleste ukjent side av hobbyen.

-3pk

15052013 3za wspr 2

wsjt1