Referat fra medlemsmøte Onsdag 10. januar 2007 – Power Line Communication

Power Line Communication – var temaet på det første gruppemøtet i 2007

Power Line Communication – Status pr. i dag.
Bjørn Sandnes som har jobbet hos Telenor, fortalte om dette emnet som er svært aktuelt for oss radio-amatører.
Power line Communication eller data over strømnettet (også kalt PLT, PLC, BPL), er kanskje en av de største truslene med tanke på forstyrrelser i HF området for oss radioamtører.
Konklusjonen er at det pr. idag ikke er ser ut til å være særlig mange tilbydere som går for denne teknologien her i norge.

25 frammøtte på dette første møtet i 2007, som også fikk tid til litt prat etter foredraget og lysene ble ikke slukket før klokken var passert 2130.

LB9GE Trond