Referat fra medlemsmøte Onsdag 03 okt. 2001 – Vi besøker Nittedal jordstasjon

Det var bortimot 30 frammøtte da møtet begynte i møterommet på Nittedal jordstasjon denne Onsdagskvelden.
Vi ble ønsket velkommen av Svein Bråten (LA6PV) og Jens Torbjørn Sætre, som skulle stå for programmet denne kvelden.

Svein startet så opp med en presentasjon av den generelle historikken bak satelitt-kommunikasjon i Norge. Fra samarbeidet med de andre nordiske landene, og fram til Nittedal jordstasjon ble åpnet 7. november 1986. Vi fikk høre om de forskjellige satelittene Telenor har i drift og om omleggingen til mer og mer digital kommunikasjon.
Nittedal jordstasjon spilte også en betydelig rolle under vinter OL i 1994, da stasjonen sto for det aller meste av TV og radio distribusjon fra Norge og ut til verden. Statistikken viser at det var mindre enn 3 minutters utfall på 30000 sendetimer – et imponerende resultat, som sier mye om kvaliteten på arbeidet og utstyr som benyttes.

Svein trakk også tråder tilbake til 1945 hvor Arthur C. Clarke lanserte ideen om kommunikasjons satelitter og fram til dagens satelitter med betydelig kapasitet på overføring av mange TV kanaler og data / telefon- forbindelser samtidig.

Vi fikk høre mer spesifikt om kapasitet og båndbredder på Thor satelittene, og vi fikk presentert flytdiagrammer som viser hvorledes signalstrømmen går fra bakke til satelitt og tilbake igjen og hvorledes det hele styres fra noen få kontrollsentre.
Vi fikk også med oss litt om båndbredde, og hvor mye større overføringskapasitet det blir pr. MHz ved å gå over til digital overføring.

Det hører også med at Telenor i dag er en betydelig aktør i verdens sammenheng innen kringkastings satelitter.

Etter presentasjonen ble vi delt opp i to grupper og vist rundt i anlegget.

Vi fikk ta en runde inne utstyrshallene, vi tok en titt inn i hovedkontrollrommet, og vi fikk en omvisning ute i antenneparken, som teller noe sånt som 40 paraboler med diameter over 3,5 m, samt et ukjent antall mindre antenner. En titt inn i batteri og nødstrøm forsyningen stod også på programmet.

Vi takker for en godt tilrettelagt og svært interessant presentasjon, en fin omvisning og god bevertning.

LA1KP Øivind