Referat fra medlemsmøte 21. august 2019 – A25UK DXpedisjonen 2017 v/M0MDR

Møtet ble åpnet av formann Peter LA7WRA som ønsket velkommen til høstens første møte etter sommerferien. Vi hadde denne kvelden besøk av M0MDR Martin fra London som fortalte om den engelske A25UK DXpedisjonen til Botswana i 2017 og om amatørradio i England. Martin var på forretningsreise i Oslo og benyttet anledningen til å besøke oss.

Hvorfor Botswana ble valgt:

Clublog- rangering: A2 var 114 (før ekspedisjonen)
Relativt enkelt å reise dit.
Utstyr leid fra CQ DX African Safaris (ZS6JR).
Vi vet hva vi får, føles trygt.
Varmt vær.

Botswana som land:

Område: 581.730 km² (LA 385.207 km²)
Befolkning: 2,155,784 (DL 5,328,212)
Hovedstad og største by: Gabarone (befolkning 232,626)
BNP / innbygger: USD 7 140 (Nok 74,065)
Uavhengige fra 1966 (fra Storbritannia)
De viktigste næringene: diamanter, kobber, nikkel, salt, soda, kull, jernmalm, sølv; husdyr foredling, tekstiler.

Gjennomføring:

CQ DX African Safari (ZS6JR) arrangerte det praktiske, herunder oppsett av antenner.

Eksklusiv bruk av Stevensford Game Reserve.

Flyreiser, overføringer, økonomi, medisiner, bestillinger, telefonsamtaler til Botswana og SA, radiolisenser, vaksinasjoner, malariatabletter måtte ordnes.

Ingen sponsing, som gjorde ekspedisjonen uavhengig med hensyn til radiokjøring.

Antenner:

Tårn 1
3 elementer på 15M, 20M og 4 på 10M
Beam 2 3 elementer på 12M og 17M

Tårn 2
3 elementer på 10M, 15M, 20M
Beam 2 2 elementer på 12M og 17M

Verticaler:
40M 4 kvadrat ¼ Wave Verticals NW, NE, SE, SW (faset)
30M 4 kvadrat N, S, E, W (faset)
80M 1/4 bølge vertical
160M topplastet ¼ bølge
Crushcraft R5.

Beverage antenner for mottak
Mange radialer

Utstyret i schacken:

  • Radios: 4 x Elecraft K3 + 1 x Yaesu FT 1000
  • Linears: 2 x Tokyo Hypower + 2 x Icom IC2-KL
  • 5 x networked laptops with separate keyboards and mice
  • 3 x microham keyers
  • Power supplies
  • Personal paddles
  • Ethernet switches
  • Rotators and 4 square controllers movable between positions

Resultater, antall QSO’s:

 

Problemer med utstyret:

Ekspedisjonen var heldig, bare 1 strømbrudd på rundt 1 t 20 min.
Tokyo HyPower Linear mislyktes en dag i operasjonen. Guy og Daniel sporet feilen og benyttet et 48 v PWR supply fra en utrangert datamaskin som ble satt til disposisjon.

Noe som kunne ha vært forbedret:

Manuelt bytte mellom antenner, og filtere
Flere digitale stasjoner. Bare en PC satt opp risikabelt
Andre PC kunne vært brukt som fyrtårn
Loggfletting var problematisk
Voice keyers for for SSB hadde vært en lettelse for operatørene.

Martin har sendt e-post der han ønsker å besøke oss igjen, neste gang også å bruke shacken.
Svært hyggelig og velkommen skal du være.

Jan LA3PK