Oslogruppen 100 år – Historiske tilbakeblikk del 1: Oppstarten

Oslogruppen av NRRL fyller i år 100 år og dette markeres bl.a. med en artikkelserie med historiske tilbakeblikk på de første 100 årene skrevet av LA1KP Øivind Solli – Æresmedlem i Oslogruppen og gruppens historiske nestor som innehar enestående kunnskap, oversikt og dokumentasjon om amatørradio generelt og Oslogruppen spesielt. God fornøyelse!Historiske tilbakeblikk – del 1: Oppstarten

LA4O Oslogruppen av NRRL har røtter tilbake til 1923 – nærmere bestemt 26. juni da Norsk radioklubb ble etablert i byen som den gang var kjent som Kristiania.

Mye av aktiviteten på denne tiden handlet om kringkasting, men det var også spirende aktivitet for andre sider av radiosending. På initativ fra Norsk Radioklubb ble Norsk radioforbund etablert i 1924. For å unngå forveksling mellom foreningene skiftet Norsk Radioklubb navn til Kristiania Radioklubb. Når byen da i årsskiftet 1924–1925 skiftet navn til Oslo fikk klubben navnet Oslo Radioklubb (Senere Oslogruppen).

I 1925 ble også den første signaturen delt ut i Norge. Den ble tildelt telegrafbestyrer Johs Diesen med signaturen LA1A i mars 2025 – lokalisert i Noen i Målselv.

Historien viser at man på denne tiden hadde mange av de beste folkene både fra industrien og Telegrafstyret som medlemmer i Oslo Radioklubb, noe som i sterk grad bidro med teknisk kompetanse og at Oslo ble et sentrum for de etter hvert mange radioklubbene rundt om i landet.

Det var stor aktivitet på radiofronten i denne tiden og i januar 1926 ble det dannet en sammenslutning av radioamatører i Norsk Amatør Sender Union (NASU). Den 28. august 1928 ble NRRL dannet med innmelding fra minst 25 interesserte, som den gang var kravet for en forening for å bli medlemsorganisasjon i IARU (International Amateur Radio Union). NRRL fikk stor oppslutning og NASU gikk etter hvert i oppløsning.

Når man leser historien er det lett å se at de fleste fra Oslogruppen også var svært aktive i oppstart og drift av NRRL, men også arbeidet for å få etablert radioklubber i flere byer rundt om i landet. Dette lykkes godt – men det er en annen historie.

Det kan i denne sammenheng være interessant å vite at kontingenten i 1931 for å være medlem i Oslogruppen var kr. 3,- pr.år.

I referat fra NRRL i januar 1931 finner vi at Oslogruppen etter hvert vil presentere tekniske demonstrasjoner og at alle tilreisende er velkommen på møtene. Det er interessant å merke seg at Oslogruppen allerede så tidlig hadde vyene om å holde medlemmene oppdatert på teknisk utvikling og godt radiofaglig innhold. En tradisjon Oslogruppen har båret og bærer på brede stabile skuldre også i dag.


Vinnere i Oslogruppens byggekonkurranse i 1935. Fra venstre: LA4P Knut Iversen, LA6A Lars R. Heyerdahl, LA3I Alf Nybro og LA1V Oscar Larsson.

Historien viser at det var stor aktivitet blant radio-amatørene i Oslo utover på 1930-tallet.

Utover på 1930-tallet hadde Oslogruppen tilhold i flere lokaler. De vi kjenner til er lokaler i Schwensens gate 3, Denofagården i Prinsensgate 2 og fra ca. april 1935 i Øvre Vollgate 11. Ca. 1938 hadde gruppen tilhold i Parkveien 13.  Kontingenten var kr. 10,- pr.år. Medlemsmøter med antatt stort frammøte ble også arrangert på forskjellige selskapslokaler rundt om i byen.

På slutten av 1930-tallet tilspisset den internasjonale situasjonen seg og den 20. september 1939 fikk norske radioamatører sendeforbud.

Neste artikkel vil ta for seg krigsårene 1940 – 1945.

Forfattet av LA1KP Øivind.