Referat fra medlemsmøte Onsdag 3. mai 2017 – World Wide Flora & Fauna in Amateur Radio v/ LA1EBA Hans

På dette medlemsmøtet hadde vi besøk av Hans Christian Palm LA1EBA, som fortalte om WWFF award program i Norge.
Hans Christian er nasjonal koordinator for LA Flora Fauna og fortalte oss om ideen bak aktiviteten samt om regler og hvordan å komme i gang med denne friluftsaktiviteten.

Møte ble åpnet av formannen Frode LA4GF. Han minnet om antenne dugnad lørdag 6. mai for feil søk på SteppIR beamen, samt Senior Treff (old timer meeting 8 mai) der den tyske krypterings maskinen ENIGMA blir temaet.

03052017 LAFF logoSå ble ordet gitt til Hans Christian !
World wide flora og fauna fokuserer på radiokjøring fra flora-/fauna-områder som naturreservater dyrevernområder og landskapsvernområder.
Pr i dag: 378 områder inkludert i LAFF her i LA, mens antall aktiverte er 74 (pr. 1. mai 2017)

Inkluder gjerne nye områder:
• Let fram ønskede områder med f.eks. www.protectedplanet.net
• Send disse til laff.coordinator
• Koordinatoren legger disse inn i databasen
• I5FLN godkjenner dem etter max 2-3 dager
Området kan da aktiveres

Du kan kombinere LAFF med både SOTA og IOTA
Her er noen eksempler:
– LAFF-0056 Ramstad slottet
– LA/AH-010 Barlinderåsen
– LA/AH-007 Varden
– LAFF-0066 Søndre Håøya
03052017 LA1EBA omraeder

Frekvensene som benyttes er:

• SSB: 3.744, 7.144, 14.244, 18.144, 21.244,
24.944, 28.444
• CW:3.544, 7.024. 10.124, 18.044, 21.044,
24.894, 28.044

03052017 Omr i naerhetDet er enkelt å komme i gang: ta med utstyret ut av shacken, sett det opp i et definert område og kjør radio. Det kan være fornuftig med et prøveoppsett i hagen før utkjøring. Bestem tid og sted for aktivering av et område. Varsle om aktiveringen på www.wwff.co Registrere så posisjon og ta et bilde av oppsettet. Spot på clusteret når du er QRV og ved frekvensbytte.
Sende inn loggen (ADIF-format) for opplasting til laff.coordinator@gmail.com. Legg gjerne ved bilder. Skriv QSL-kort til de som skal ha.
Utstyret avhenger av område ettersom noen steder kan kjøres mobilt. Tungt batteri / utstyr kan bæres over kortere distanser. Lett utstyr ved lang gå-avstand til område.
Populære stasjoner er:
• Elecraft KX1, KX2, KX3
• Yaesu FT-817
• You Kits HB-1B
• Kenwood TS 480

Mens antenne oppsettet avhenger av plassering og QTH

Takk for innføringen Hans Christian, dette var for de fleste av oss en ny og spennende mulighet innen hobbyen.

Jan LA3PK

WWFF tilpasset