Medlemsmøte Onsdag 25. januar 2017 – Oppsett og bruk av loggprogrammet N1MM+ v / LA8OKA Martin

Formannen Frode LA4GF åpnet møtet. Innledningsvis påpekte han at LB1NH Arild nå koordinerer LAO nytt sendingene på mandager og at han var godt fornøyd med det store antallet medlemmer som har sjekket inn.
Den 25-26 mars er det CQ WPX SSB Contest og den 11-12 mars er det NRRL Vintertest.  Bruk at loggprogram er et viktig element for å dokumentere forbindelser.
LA8OKA Martin hadde forbredt seg godt og ga oss en informativ og gjennomarbeidet presentasjon rundt tester og bruk av LOG programmet N1MM+.
LA8OKA’s presentasjon kan du laste ned lengre ned på denne siden.

25012017 LA8OKA aDeretter ble ordet gitt til LA8OKA, Martin.
En contest er en konkurranse for radioamatører hvor det gjelder å oppnå kontakt med flest mulig andre radioamatører under bestemte forutsetninger bestemt av reglene i den aktuelle contesten.
Man velger den contesten som man selv ønsker å delta i.
Mange begynner med små nasjonale contester som f.eks. NRRL’s Telefonitest.
Contest rapporten er den rapporten som man utveksler med motstasjonen i contesten. Rapporten varierer fra contest til contest, sjekk contest reglene!!
Rapporten må både mottas og sendes riktig!!

En multiplikator er stasjon som gir ett eller flere ekstrapoeng som man ganger (multipliserer) opp QSO-poengsummen med for å få totalsummen.

De fleste amatører bruker et logg program til å logge, men det er fremdeles mulig å logge på papir på noen contester. Å logge med et logg program er å anbefale fordi man får direkte oppdatering av poengsum og nye multiplikatorer, i tillegg passer logg programmet på at man ikke kjører samme stasjonen flere ganger (duplikat).
N1MM+ er et gratis loggprogram som inneholder de fleste større contester.
Programmet er enkelt i bruk. N1MM+ kan motta frekvens, mode og båndsegment direkte fra transceiveren. Du taster inn motstasjonens kallesignal, rapport og evt. serienummer (RcvNR).

N1MM+ må konfigureres for hver contest, men de fleste contester er forhånds programmert. Noen contester ligger ikke inne, og da må man laste ned filer og legge inn selv.
Alle contest loggprogrammer kan lagre og skrive ut loggen i cabrillo-format.
En cabrillo-fil er en tekst-fil som er formatert på en standardisert måte slik at den kan leses av programmene contest-arrangørene benytter for å sjekke loggene. Man sender inn cabrillo-filen på epost eller laster den opp på contestens hjemmeside.
Husk å laste opp loggen til NRRL Cup og skrive LA4O som klubb!
Da bidrar du til at LA4O gjør det bra i klubbmesterskapet!

Takk Martin, gjennomgangen bør resultere i ytterligere contest kjøring og forhåpentligvis også større aktivitet fra LA4O shack.
Jan LA3PK

……………………………………………………………………………………………………

Foredraget var en generell introduksjon til contesting, i til tillegg gå inn på hvordan man installerer og setter opp contestloggprogrammet N1MM+.

Det var også fordypning i hvordan man setter opp N1MM+ til NRRL’s Vintertest og CQ World Wide WPX SSB Contest.
Disse contestene går 11 – 12 mars (NRRL’s Vintertest) og 25 – 26 mars (CQ World Wide WPX SSB).

Foredraget til Martin i PDF format, kan du laste ned HER

Jeg vil gå igjennom disse temaene:
• Hva er en contest?
• Hvorfor skal man delta?
• Hvordan kan man delta?
• Hvilken contest?
• Hvilken klasse?
• Hva er en contest rapport?
• Hva er en multiplikator?
• Hvordan logge?
• Sende inn loggen?
• Hva slags utstyr trenger man?
• Installasjon av N1MM+
• Oppsett av N1MM+
• NRRL Cup

N1MM logprogram