Referat fra medlemsmøte Onsdag 19. april 2017 – Radioinspeksjonen i Telenor v/ Lars Røksund LB2TB

Møtet ble åpnet av formannen Frode LA4GF.
Innledningsvis ble det fokusert på:

• Seniormøte 8 mai der LA2RL holder foredrag om «Enigma» dekodings maskin.
• QST-Oslo som snart går i trykken vedheftet innbetalingsblankett for 2017
• Antenne dugnad 10. mai der beamen tas ned. LA8OKA Martin orienterte også om PA trinnet der man prøver å finne feilen slik at vi slipper retur til fabrikken i Italia.
Ny info 30- april 2017 – Denne dugnaden er flyttet til Lørdag 6. mai 
• RPO løpet på Bygdøy 20. april kl. 18 (LA6XI)

Kveldens foredragsholder var Lars LA2TB fra Telenor Kystradio. ( Referatet er nå oppdatert med endel bilder 02.05.2017 )

Første Norske skip med radiokonsesjon (lisens) var «Kong Harald» i 1909, og kontrollgebyret var den gang kr. 20 per utført oppdrag. Institusjonen har gjennom tidene endre navn fra Telegrafverket, Televerket og så til dagens Telenor.

Oppgavene består i:

 Radiokontroll av Norske og utenlandske skipsradiostasjoner
 Sensor ved eksamen for ROC og GOC radiooperatør sertifikater
 Radiofaglig bistand til Sjøfartsdirektoratet, etater, rederier m.fl.
 Vurdering av antenner – og radioarrangements tegninger

Spesielt vektlegges:
 Antenner. Plassering, ettersyn, vulking av plugger.  Batterier! – Fokus på ladespenning/hvilespenning, herunder årlig kapasitetssjekk
 Montering av EPIRB. (Emergency Position-Indicating Radio Beacon) Ikke “i mastetopp” e.l. Skal flyte greit opp, men også være mulig å hente for manuell start. Dersom ikke i nærhet av styreposisjon eller lett tilgjengelig = 2 EPIRB.
 Hydrostat. Må nevne at den har kun 2 år holdbarhet.
 Føring av radiodagbok! – Den blir gjenstand for kontroll og eventuelt etterprøving. Operatøren kan bli bedt om å demonstrere sin ferdighet.
 AIS-SARTer automatisk søk-og-redning beacon i livbåter basert på AIS-teknologi. Kommer for fullt og kan/vil erstatte ordinær SART.
 Enkel gjennomgang av forskrifter.
 Lese forskrift om vakthold (STCW) herunder planlegging av vaktholdet på reisen.

Til slutt viste Lars en rekke eksempler på uheldige installasjoner.
Noen er vist i dette referatet. Oppfatningen var at vi radioamatører ut fra vår HF/VHF/UHF erfaring ville ha unngått flere av disse tabbene.


Overslag fra jord til antenne
19042017 Overslag

Antenner som står for tett
19042017 Ant tett

75 meter coax på AIS antenne
19042017 75m coax

Se på denne skjøten av HF kabel

19042017 Skjøt

 

Brendt antenne tuner

19042017 Brendt tuner

 

Takk Lars, dette var givende.

Jan LA3PK