Referat fra medlemsmøte 16. januar 2019 PA trinn, herunder presentasjon av gruppens nye Juma PA trinn v/LA7WRA Peter

Møtet ble åpnet av formannen LA7WRA Peter. LA6XI Knut fortalte at det planlegges arrangert «old timer meeting» våren 2019. Han minnet også om fylkestesten på CW som avholdes 19-20 januar.

Innledningsvis snakket Peter om at PA trinn (power amplifier) inndeles i lav effekt (QRP) 5W, middels effekt 100W og high power (QRO) 1000W.

Effekten måles i enten Watt (W) eller DBWatt (dbW). PA trinn er definert som en elektronisk enhet, som er brukt for å øke signalstørrelsen på signalet levert på inngangen og «gainet» er forskjellen mellom inn og utsignal.

 

 

 

De fleste av dagens PA trinn operer lineært som vi si at det forsterkede utgående signalet har samme tegnform som det inngående signalet (Klasse A).
IMD – intermodulation distortion – en viktig egenskap som er direkte knyttet til PA trinnets linearitet
PEP (peak envelope power) er maksimal effekt ut på taletoppene.

 

 

 

 

 

Det finnes transistor mosfet baserte PA trinn fra bla. fabrikantene Juma, Acom og Expert i flere varianter, mens Ameriton og Acom produserer stadig sluttrinn med rør. Transistortrinnene har gjerne lav vekt mens rørtrinnene er mer robuste.

Oslogruppen har kjøpt inn et lettvekt Juma 1000 trinn til Field day bruk, med følgende spesifikasjoner:

– Nominal output power 1000 W PEP (SSB and CW)
– All HF bands including WARC bands and 6 meter
– Input power: Adjustable gain for 5 W…25 W drive
– Mains voltage 230VAC, or a switchable 115/230VAC option
– LCD display for band, gain, SWR, voltage, current and temperature
– LED bar display for forward and reverse RF power
– SWR, over current and over temperature protection
– Temperature controlled proportional fan speed
– Completely silent after cooling down
– Auto band or manual band selection
– Band data formats: BCD, RS232, C-IV and analog band voltage
– Control cables for your transceiver available on request
– JUMA COM HUB available for simultaneous PC application use
– Remote support with the free Windows application
– Carry handle included
– Small size: W x H x D 260 x 135 x 300 mm
– Very light weight: 5.5 kg (12 LBS)
– CE marked
– Warranty 1 year for the MOSFET and 3 years for other parts

Merk at trinnet veier bare 5.5 kg og leverer hele 1000W ut. Men her må vi være forsiktig med drive effekten fra transceiveren ettersom PA’n tåler bare ca. 10W inn. Trinnet er kjøpt inn for midler etter LAØBT Prebens dødsbo og er således et minne etter ham.

Takk for presentasjonen Peter!

Jan LA3PK