Nytt fra styret 08. feb 2013 – QST-Oslo nummer 1 for 2013 på vei ut til medlemmene

qst oslo a5 1 2013 forside

Rundskrivet inneholder bl.a. innkallingen til årets generalfosamling som finner sted Onsdag 27. februarQST-OSLO med innkalling til årets generalforsamling sendes ut i dag

QST-OSLO med innkalling til årets generalforsamling sendes ut i dag !