Møtereferat fra medlemsmøte Onsdag 29. august 2007 – EME v/ LA8AV Egil

29082007 8AVpara smlEME kontakter på amatørbånd – eller hvordan bruke månen som reflektor ved LA8AV Egil.
Egil har hatt radioamatør lisens siden 1977, og har vært innom de fleste sidene innen vår hobby.

29082007 8av a

 

I de siste årene har han vært mest opptatt VHF/UHF båndene.
EME ( Earth -moon -earth ) aktivitet på 23 cm er et felt Egil har lagt ned ned mange arbeidstimer på, og dermed opparbeidet seg en betydelig kompetanse.
Egil er også aktiv på kortbølgen og da med DX på 80m som hovedaktivitet.

I sitt foredrag vil Egil fortelle om og vise bilder fra bl.a. byggingen av sin imponerende egenkonstruerte 5,5m parabol, og fortelle oss mer generelt om EME og hvilke muligheter som ligger i denne formen for kommunikasjon.

Bildet viser tilhengeren med byggeelementene for parabolen før montering. På møtet vil Egil vise bilder som illustrerer konstruksjon, byggeprossess og den ferdige konstruksjonen.

Vi venter på referatet fra sekretæren !