Møtereferat fra medlemsmøte Onsdag 19. sept 2001 – Årets store junkauksjon

Årets store junkauksjon

At junkauksjon er populært hersker det ingen tvil om !

Til årets store høst-junkauksjon møtte det opp over 50 medlemmer og gjester. Som vanlig hadde LC1LAT Gaute med hjelpere rigget til “kino” oppsett i gruppelokalet og alle som ønsket fikk sitteplass – selv og det ble litt trangt.

Godt utvalg av bra materiell- ga resultater – over 7000,- kroner til gruppekassa denne gang.
Resultatet viser også at vi er på rett spor når det gjelder å redusere mengden og heller satse på litt mer kurant utstyr.

Av auksjons materiell denne gang kan vi nevne endel gamle mobiltelefoner, lukket nett radioer, litt datautstyr og en god del instrumenter.
Friske budrunder ble godt ledet av vår tradisjonelle auksjonarius LA1UW Bjørn fra Gjøvik.

Mye materiell ble fraktet hjem til de forskjellige QTH denne Onsdagskvelden, som forøvrig var preget at tett regnvær.

Vi takker Bjørn for at han tok turen til Oslo, og takk også til alle glade budgivere !

LA1KP Øivind