Melding om SIlent Key – LA9IL Jan Gaardsø

Jan Gaardsø var født 14. nov 1947 og gikk Silent Key 28. feb 2021.

Jan fikk sin radioamatørlisens sommeren 1968.
Han kom raskt med i Oslogruppen og utmerket seg raskt som administrator og kom med i styret i 1969 og var sekretær for LA4O i flere perioder. Da Oslogruppen flyttet fra Osterhaugsgaten 1978/79 til nye lokaler på Grefsen var Jan bidragsyter og «kablet opp» lokalene slik at man kunne hente ut lyd og antennesignaler fra flere posisjoner rundt om i lokalene- da med tanke på kurs og contestkjøring.

LA9IL Jan var NRRL’s sekretær i 6 år fra 1977, satt som visepresident i 4 år, samt var medlem i Hovedstyret i 6 år og varamedlem 2 år. Arbeidet for NRRL tok det meste av hans tid utover på 80-tallet og han var etter det lite å se i Oslogruppen.

Tiden i Hovedstyret og tett samarbeid med NRRL’ forretningsfører Anne Lise gjorde at det oppstod søt musikk, de to fant hverandre og giftet seg.

Jan la ned et formidabelt arbeid som medlem og etter hvert formann i NRRL’s huskomite.
Det var ikke få timer Jan la ned for å planlegge og bidra med praktisk arbeide med å innrede NRRL- lokalene på Rommen, som jo nå også fungerer som LA4O shack og møtelokaler.

For sin store innsats for radioamatørsaken ble LA9IL slått til Ridder av Den Gyldne Nøkkels Orden under NRRL’s 50 års jubileum i 1978, og utnevnt til Kommandør DGNO i 1988.

I sitt yrkesaktive liv arbeidet Jan på NRK, hvor han først jobbet på verksted, men avanserte senere til beredskapssjef, før han avsluttes sin yrkeskarriere som seniorrådgiver Beredskap ved samme institusjon. Han var med i styret og også formann i radioklubben LA1NRK.

LA9IL Jan var ikke i aktiv kontakt med radioamatør miljøet de siste 10 år, eller i Oslogruppen de siste 30 årene, men det betyr ikke at vi skal unnlate å hedre han for hans store innsats for radioamatørsaken i over 35 år.

Vi lyser fred over LA9IL Jan Gaardsø sitt minne.

LA1KP Øivind/LA6XI Knut

……………………………………………………………………          

LA9IL Jan bisettes fra Vestre gravlund nye kapell onsdag 7.april 09:30. Det er plass til 35 personer og forhåndsregistrering skjer via Jans minneside hos Verd begravelsesbyrå.