Inntrykk fra medlemsmøte Onsdag 28. april 2010 – APRS v/ LA5PPA Lasse

28042010 APRS2 smlDet var fullt møterom denne Onsdagen da LA5PPA skulle snakke om APRS
Formannen LA5FRA Paul ønsket velkommen og ga først ordet til LA6XI som kort fortalt om de palnlagte aktivitetene Lørdag 8 mai, hvor det vil bl en minnemarkering i forbindelse med at det var 65 år siden LA7A Arne Eikrem ble skutt og drept under sending av meldinger til Englandunder krigen. Se egen sak.

28042010 5ppa foredrag1
Ordet gikk deretter til kveldens foredragholder LA5PPA Lasse som skulle fortelle om utviklingen på APRS, et interesseområde innen amatørradio som har hatt en eksplosiv vekst de siste årene.

Lasse tok for seg de praktiske sidene ved oppsett av radio/TNC og gikk detaljert inn på hvilke oppsett som er anbefalt og ikke minst hvorfor det er viktig å følge den anbefalte standarden.

Det hele ble veldig greit visualisert gjennom en en presentasjon på storskjerm hvor tilhørerene fikk et godt og levende bilde av konsekvensene ved feil oppsett, og hvor bra systemet virker når oppsettet hos de enkelte brukerne er riktig.

Vi fikk også demonstert hvordan APRS er koblet sammen med internett, og da spesielt de mange mulighetene som idag er tilgjengelig via serveren APRS.FI , en server som samler, lagrer og presenterer en betydelig menge APRS data hvert eneste døgn.

Avslutningsvis fikk vi også et innblikk i server løsningen Tromsøgruppen utvikler i sambandsøyemed, hvor det er fokus på tydelig visuell presentasjon av APRS ressurser på kart for eventuelle oppdragsgivere.

28042010 5ppa utstyr2Det var hele tiden spørsmål til Lasse fra salen, noe som viser at dette er tema som engasjerer mange og hvor interessen også generlt er veldig stor.

Lasse har i etterkant sendt oss følgende linker:
Hei, som avtalt kommer det noen linker til APRS relaterte sider.

Norsk APRS informasjon:
http://www.aprsla.net/ http://forum.aprsla.net/
For de som er fristet til å prøve seg på UI-View anbefaler jeg å lese igjennom informasjon på linken over.
IU-View er desverre ikke en “rett ut av boksen” installasjon. Mye har forandret seg siden det programmet ble laget og det trengs en del justeringer etter installasjon.

Oppfordrer flest mulig til å registrere seg på http://forum.aprsla.net/forumet.
På den måten kan vi ha en åpen diskusjon hvor alle kan være med å dra lasset og hjelpe hverandre.

Sjekk av eget oppsett i APRS nettet.
http://f5vag.eu/clueless.html
Finner du deg selv på en eller flere sider her må du sjekke oppsettet ditt nøye. Finner du ikke ut av det bør du søke hjelp. Ingen vits i å ha en stasjon som “pøser” ut masse feil på APRS nettet. Slå det av om nødvendig til du har alt klart.

Når det gjelder den presentasjon jeg holdt så jobber jeg med å få den delt opp og distribuert i Bullen i passende porsjoner. Ser på Bullen som et fint sted å starte med distribusjon.

Ellers så finnes det APRS relatert informasjon i følgende utgaver av
Bullen: 5/2009 og 4/2010

Takk til Lasse for et interessant fordrag !

Tekst/Foto: LA1KP