Inntrykk fra medlemsmøte Onsdag 09. juni 2010 – Digitale modes v/LA8UU Odd

09062010 8uu smlVi har vært så heldige å få LA8UU Odd til å komme å fortelle oss om den spennende utviklingen på digitale modes. Odd har lang erfaring og stor kunnskap om de etterhvert svært mange forskjellige digitale modes som benyttes på våre amatør bånd.

Odd startet opp med litt historikk i forhold til dette med overføring av informasjon over større avstander, han kom inn på prinsippene for digital overføring av informasjon og fortalte så om dagens løsninger, hvor jo som kjent mange av av de mest populære overføringsmetodene jo er svært beskjedene med tanke på båndbreddebehov og sender effekt. Samtidig er det utrolig også hvor god lesbarhet det er på selv svært svake signaler.

Vi takker Odd for et interesant og lærerikt fordrag !

-1kp