Kick-off møte for høstens sambandsaktiviteter Mandag 21. august 2017

Oslogruppens samband starter opp aktivitetene oversommeren med kick-off møte mandag 21. august kl 1900 på LA4O.

Dette møtet er ikke primært for de som deltar operativt i NSOA, men for de som bidrar på sambandsoppdrag, eller kunne tenke seg å bidra !

Vi er inne i en liten bølgedal og det er få som drar lasset. Vi håper at flest mulig av de som tidvis stiller opp på sambandsoppdrag og de som vil vite mer om våre aktiviteter benytter anledningen til å komme for å få mer informasjon og dele ideer om høstens arrangementer.

Det første og største er Oslo Maraton, 15. og 16. september, der vi som vanlig- trenger å være mange.

Riktig god sommer og vel møtt på sambandsmøte 21. august.

73 de sambandsledelsen i Oslogruppen

Andre, LA7URA og Trond, LA4PGA