Inntrykk fra medlemsmøte Onsdag 03. februar 2010 – APRS

03022010 APRS bygg1Programmet for kvelden var APRS generelt og ungdoms- og nybegynner -gruppas tracker prosjekt spesielt v/ LA5FRA Paul
Viseformannen LA1KP Øivind ønsket velkommen og orienterte om at formannen var på jobbreise og ville være borte i ca. en måned. Han minnet også om Oslo-gruppens generalforsamling om 14 dager, og at det nå er mulig å melde seg på til Norsk Ham-meeting 2010 på Eidsvoll.

Ordet gikk deretter til LA5FRA Paul, som skulle snakke om APRS prosjektet ungdoms og nybegyynergruppa holder på med, samt se litt på hvilke muligheter som idag er tilgjengelig innen APRS.

Paul tok for seg litt av historien til APRS, og fortalte kort og grunnleggende om hva APRS er, og at APRS kan brukes til mer enn kun å vise posisjoner på kart. Eksempler her kan være grunnleggende meldingsformidling, utsendelse av værdata mv.

Vi fikk så høre om byggeprosjektet som startet opp før jul og som nå byggemessig er ferdigstilt med totalt 9 trackere.

Paul tok også for seg tilgjengelig programvare og viste endel av løsningene “live”. Spesielt interessant var det å se Tromsøgruppas helt nye kartserver.

Du kan lese mer om APRS på disse linkene:
www.aprs.fi
www.findu.com
www.aprsla.net
www.aprs.org

Takk til Paul for interessant og lærerikt program

03022010 tracker 5om

Bildet over viser innmaten i 2m håndapparat som ble benyttet i prosjektet. Den runde svarte enheten er GPS mottakeren, og det lille løse printkortet er APRS tracker elektronikken.

03022010 aprs byg3

En glad gjeng med ferdigbyggede APRS trackere.

LA1KP