Inntrykk fra medlemsmøte 20. januar 2010. QRP kjøring og utstyr v/ LA9LT Hans

20012010 9LT 2smlLA9LT Hans er har et betydelig erfaringsgrunnlag med bruk av QRP utstyr fra sine mange turer i skog og på fjell. Det var da heller ingen liten samling QRP rigger han hadde tatt med til dette gruppemøtet. Bordet rommet ca. 15 rigger – alt fra bitte små hjemmebyggede kits, til kommersielle rigger og også militært utstyr.

20012010 qrp utvalg

Som den kunnskapsrike krigshistoriker han er, startet Hans sitt foredrag med å fortelle litt om det QRP utstyret som ble benyttet under den annen verdenskrig. Fra tidligere foredrag vet vi jo at flere av Oslo-gruppens medlemmer opererte illegale sendere under krigen.

Hans har bygget mange QRP transceivere, alt fra helt enkle enbånds, til komplette rigger som f.eks. QROlle som er det siste prosjektet.
Vi fikk også høre om praktiske erfaringer i forhold til antenetyper, antenneoppsett, strømbudsjett og vekt. Alt sammen ting som er viktig når man skal operere HAM radio fra naturen.

Som QRP entusiast er Hans også opptatt av det faktum at mange etterhvert operer med betydelig større effekt og større båndbredder enn det som strengt tatt er nødvendig for å oppnå komplett QSO — Ord til ettertanke når vi vet hvor trangt det til tider er på båndene.

Du kan se en liten videosnutt LA1KP laget fra møtet på YOUTUBE:
http://www.youtube.com/watch?v=4uPxG4sRBug