Informasjon fra styret August 2008

“Drop in” hver Onsdag fram til første ordinære medlemsmøte.

Første medlemsmøte blir Onsdag 27. august, med påfølgende medlemsmøter annenhver uke utover høsten.

Fram til denne datoen vil det altså være åpent for vanlig “Drop in” på Onsdagene.
Velkommen !

 

Onsdag 13. august blir det diskusjon og planlegging rundt årets Field day.

Gruppens styre skal også ha styremøte Onsdag 20 august, så er det saker du ønsker å fremme for styret send en mail eller ring til formannen LB9GE Trond.

Forslag til tema for møteprogrammene utover høsten mottas med takk !